Commissie buigt zich over rechtspositie Kustwachtpersoneel
06 Dec, 16:40
foto
Leden van de Kustwacht tijdens de installatie van de commissie Overleg Rechtspositie Aangelegenheden Kustwachtpersoneel. (Foto: Biza)


Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft samen met majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname de commissie Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel geïnstalleerd.   Mehzabeen Ramsaroep is de voorzitter van deze commissie. De overige leden zijn Ryan Hyslop, Leroy Leilis, Altagracia Schet en Mark Kartowikromo.

Hoofdtaak van deze commissie is volgens Ramsaroep het schriftelijk adviseren van de Kustwacht directeur om arbeidsconflicten te voorkomen. Daarnaast  dat de rechtspositie van de arbeiders wordt gewaarborgd. Somohardjo stipt het belang aan om knelpunten van de Kustwachtmedewerkers eerst onderling te bespreken om stagnatie binnen de operaties te voorkomen, meldt het ministerie. 

“De kustwacht heeft een zware taak op zich, waarbij er zelfs ‘dead or alive’ situaties zich kunnen voordoen, hierdoor kan zij zich geen enkele vorm van stagnatie permitteren,” benadrukt de bewindsman.  Hij weet dat het Kustwacht personeel een professionele attitude aan de dag legt en over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. “Problemen zijn er altijd om op te lossen”, stelde de minister. Als er problemen zijn moeten die in overleg met de commissie aangegeven worden aan de directeur.

Bhola verduidelijkt dat de commissie  conform de Wet Instelling Kustwacht, uit minimaal drie en maximaal uit vijf personen bestaat en afkomstig zijn uit de Kustwacht geledingen. Het voorkomen van ernstige arbeidsconflicten, is volgens de waarnemend directeur Kustwacht, een van de de kerntaken van de commissie. Verder moeten ernstige arbeidsconflicten worden voorkomen die het functioneren van de Kustwacht negatief kunnen beïnvloeden.

Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May