Mens, erger je niet!
05 Dec, 06:46
foto


Alles zou 'omlaag' gaan! Dat was (een van) de belofte(n) aan het volk. Helaas is tot ergernis van zovelen, het tegendeel merkbaar, dat mede dankzij de (vele) verhogingen van met name de nutsvoorzieningen, voedsel, brandstof en internet, het leven thans voor sommigen  ondragelijk(er) is geworden.

Maandelijkse aankopen zijn haast onmogelijk geworden, daarbovenop lukt plannen/budgetteren ook nauwelijks aangezien prijzen in de winkel(s) dagelijks ongecontroleerd worden aangepast in nadeel van de consument. Deze soms zeer exorbitante (prijs)aanpassingen, zorgen ervoor dat de eindjes aan elkaar knopen een steeds ingewikkeldere opgave wordt.

De afgelopen tijd is elke trip naar de winkel (voor mij) als een potje mens erger je niet! Je begint eraan met de vraag: hoe speel ik dit klaar? veilig 'thuis' aan te komen zonder dat iemand je uit het veld slaat, zonder je te ergeren. Met een positieve attitude vertrekken helpt enigszins totdat je aan de kassa komt, zaken die je maandelijks gewend was aan te schaffen moet laten liggen, de winkel verlaat en voelt alsof je beroofd bent en niet weet hoe je verder moet. Je niet ergeren, lukt haast niet, de irritatie is gewoon onvermijdbaar. De verhoogde prijzen van basisgoederen slaan maandelijks een enorm gat in de portemonnee van de consument en het ergste lijkt nog niet te zijn geweest. De maand december staat immers bekend als de duurste maand van het jaar. Zullen wij het overleven? Moe(deloos) van steeds veranderende prijzen, moe van het toveren' elke maand, lijkt de wanhoop nabij te zijn.

Ik herinner mij dat aan dit volk verlichting was beloofd! Het (leven) zou anders/beter zijn. Komt het nog?Waar zijn de instanties die erop moeten toezien dat dergelijke exorbitante verhogingen worden beteugeld en afgestraft? Heeft men er oog en oor voor? Wat doet men eraan? Het is jammer dat de consument steeds het kind van de rekening wordt, een roepende in de woestijn, waar niemand zich om lijkt te bekommeren. Voedsel is bijna een luxe!

Het recht op voedsel is een fundamenteel en universeel recht dat toekomt aan elk individu. De toegang tot voedsel is een (basis)recht waarvan de verwezenlijking (het recht op voedzaam voedsel) een plicht des  overheid is. Aan de overheid en de daartoe bevoegde instanties de oproep om deze ergernis en irritatie gauw uit de wereld te helpen. Het volk leeft door alle verhogingen in steeds meer onzekerheid. Waar is de controle? Het is ernstig! Het is dringend!

A hungry man is an angry man.

Natalie Valpoort
Advertenties