Covid-team geen voorstander terugdraaien avondklok
03 Dec 2021, 00:54
foto
Diverse deskundigen zijn op een persconferentie donderdagavond ingegaan op de situatie. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk het is om de avondklok op 21.00 uur te houden. (Foto: René Gompers)


De covidsituatie in Suriname is aan het verbeteren. Er zijn steeds minder covidgevallen, meer mensen gaan zich vaccineren, hoewel dat nog steeds te langzaam gebeurt. Er is weer wat rust in de gezondheidszorg. Toch voelde de regering zich genoodzaakt om de avondklok van 23 uur naar 21 uur terug te brengen. Dat besluit is na twee dagen - na aangekondigde acties van de horeca en intense gesprekken met het bedrijfsleven teruggedraaid. Een uur eerder is op de covidpersconferentie donderdag nog benadrukt waarom het terugbrengen van de avondklok naar 21 uur, een goed idee was.

Directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul heeft een paar keer aangegeven waarom het uitgaansverbod weer beperkt moest worden terwijl epidemiologisch gezien en volgens internationale standaarden, het niet nodig was. Hij benadrukte dat door de vele overtredingen, met name de massale illegale feesten,  een gevaar vormen voor de rust die is ontstaan in de gezondheidszorg. Die evenementen vergroten de kans dat het virus zich verder verspreid, meer besmettingen ontstaan en weer druk zouden leggen op de zorg.

Terwijl op de persconferentie Gajadhar Sukul meer vragen over het besluit aan het beantwoorden was,  werden de gesprekken tussen de overheid en de horeca afgerond. Hij gaf aan dat hij het terugbrengen van de avondklok naar 21 uur, persoonlijk een goed besluit vond. Ook andere artsen onderstreepten deze maatregel als noodzakelijk. Niet lang na de persconferentie is bekendgemaakt dat de avondklok toch weer om 23 uur ingaat. Er zijn harde afspraken gemaakt met de horecasector, zoals hogere boetes en het intrekken van vergunningen voor drie maanden bij overtredingen.

Over het algemeen dalen de covidcijfers nog steeds. Dit is met de recente statistieken aangetoond door Bart van Lohuizen, operations manager van Covidlijn 178, en Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de Stuurgroep Covidcommunicatie. Het sterftecijfer baart nog veel zorgen geeft Nannan Panday aan. Ongevaccineerden vormen nog steeds de grootste groep die in het ziekenhuis opgenomen moet worden en zijn ook de grootste groep die op de intensive care terechtkomt. Het sterftecijfers in deze groep is ook het hoogst. Zij waarschuwt ervoor dat de gezondheidszorg een vijfde golf niet aan zal kunnen.

Van Lohuizen geeft aan dat de thuiscijfers ook sterk gedaald zijn. In november waren er 1.778 personen thuis in isolatie, 1.361 zijn genezen en 6 overleden. In oktober waren er nog 6.590 in thuisisolatie, waren 2.815 thuis genezen en 49 overleden. Er wordt ook aanzienlijk minder gebeld met 178; van gemiddeld 1.129 ‘calls’ naar 296 per dag. Hierdoor is er meer tijd om andere werkzaamheden te verrichten, geeft Van Lohuizen aan. 
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November