Openbare internationale aanbesteding bouw Carolinabrug
12 Aug 2011, 14:00
foto
Het ministerie van Openbare Werken. (Foto: website OW)


President Desi Bouterse heeft besloten dat er een internationale openbare aanbesteding zal komen voor het ontwerp en constructie voor de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier. Inschrijvers zullen ook gevraagd worden een succesvolle financiering te faciliteren.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) zegt in een persbericht dat de president afgezien heeft van de bij wet geboden mogelijkheid om bepaalde werken exclusief te gunnen aan aannemers. Het ‘design/construct-contract’ dat met Ballast Nedam was gesloten op 8 juli, zal worden beëindigd. Dit besluit is genomen ter verdere bevordering en stimulering van het transparante beleid dat de regering voorstaat, aldus OW.

Smet dreigde
Er dreigde volgens OW onterecht een smet te ontstaan voor de betrokken partijen.
Benadrukt wordt dat OW conform zijn taakstelling op professionele wijze gewerkt heeft aan de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Carolinabrug. Er is in nauw overleg samengewerkt met consultants . “Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een voor Suriname gunstig design/construct tussen Ballast Nedam en de Surinaamse regering”, zegt OW.

Het ministerie zegt dat over de bouw van deze nieuwe brug over de Surinamerivier verschillende discussies geruime tijd de media beheersen. De exclusieve positie van Ballast Nedam tijdens de voorbereidingen, is onder andere het onderwerp van deze discussie. Ook in De Nationale Assemblee zijn er tijdens de laatst gehouden begrotingsbehandeling vragen gesteld over de kosten voor de bouw van deze brug.

Kritiek
DNA-leden leverden vooral kritiek op de Euro 32 miljoen die was afgesproken. Volgens parlementariërs kan de brug voor een veel lager bedrag gerealiseerd worden. Zij gaven ook aan dat er genoeg kennis en ervaring in eigen land is om de brug te bouwen.

De regering zal dit jaar nog de openbare internationale aanbesteding houden. OW zal namens de regering met bouwbedrijf Ballast Nedam overgaan tot een voor beide partijen correcte afwikkeling van de intentieverklaringen die afgesloten waren voor de Carolina- en Corantijnbrug.

Advertenties