Eredienst en terugblik 35 jaar Vrouwenkoor Maranatha
15 Nov 2021, 20:42
foto
Voorzitter Yvonne Soekra-Faria overhandigt een bloemstuk aan de dirigent Emelie Leerdam (95).


(Aangeboden)

In de Eredienst in de Centrumkerk der Hervormde Gemeente is zondag stilgestaan bij 35 jaar Vrouwenkoor Maranatha. In verband met de Corona maatregelen kon het geen uitbundig feest worden met uitnodigingen maar wel dankzegging aan God door Christus zijn Zoon die het koor tot hiertoe heeft behouden. De Eredienst werd voorgegaan door Br. Jack Uden die een terugblik wierp op 35 jaar koorleven en vanuit het Woord de koorleden aanmoedigde voort te gaan met het verhogen van Gods naam door de zangkunst een talent hen door God zelf gegeven. Aan de Ere dienst werd medewerking verleend door Liesbeth Peroti en Jules Fullington met solozang.

Het vrouwenkoor Maranatha is opgericht op 16 november 1986 en is dinsdag dus een jongedame van 35 jaar die sinds 19 juni 2009 zedelijk erkend is als Vereniging Vrouwenkoor Maranatha! Bij de oprichting telde het koor 45 leden en stond onder technische leiding van de bekende dirigent Walther Leerdam. Na enige tijd voor het koor te hebben gestaan, droeg Walther Leerdam het dirigentstokje over aan Henk Haagstam. Ten slotte werd het tijd voor een vrouw om het dirigentschap van het koor op zich te nemen. Zr. Emelie Leerdam werd daartoe geroepen en heeft daarmee vele jaren op onnavolgbare wijze de technische leiding van het koor op zich genomen en het naar grote hoogten gevoerd. 

Het Vrouwenkoor Maranatha heeft vanaf de oprichting verschillende voorzitters gehad die richting hebben gegeven aan de groei & bloei. De eerste voorzitter was zr. Ernestine Oostburg-Ormskirk. En zo zijn er opeenvolgende voorzitters geweest die leiding hebben gegeven aan het koor tot en met de huidige voorzitter zr. Yvonne Soekra-Faria die deze taak overnam van zr. Vera Warner.

Het koor telt momenteel 30 leden, sommigen op hoge leeftijd maar nog altijd actief deelnemend aan de activiteiten. Als beschermvrouw van het koor is statutair vastgelegd de first lady van de Republiek Suriname. Mevrouw Liesbeth Venetiaan is de eerste beschermvrouwe geweest en de laatste beschermvrouwe was mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring. Intussen worden stappen ondernomen door het bestuur om ook op waardige wijze de huidige first lady van onze Republiek deze eretaak op te dragen.

Het vrouwenkoor Maranatha heeft in de loop der jaren grote bekendheid verworven met optredens in binnen- en buitenland. We denken aan het korenfestival op Curaçao in 1991 waar het koor furore heeft gemaakt. Maar ook in Duitsland in 1999 en in 2005 met deelname aan het Harmony korenfestival in Linden-Holz-Hause in Hessen waar koorzang-talent van Surinaamse vrouwen ook vanuit onze rijke cultuur op sublieme wijze is uitgedragen. Met trots mag ook worden verwezen naar optredens in Nederland met als hoogtepunt optreden in het Concertgebouw te Amsterdam waar het koor in de categorie groot vrouwenkoor folklore twee bronzen medailles behaalde en ook geldprijzen 
   
De laatste keer waarop het koor weer in het buitenland vertoefde, was in 2019 op Curaçao met optredens o.a. ook tijdens kerkdiensten; en toen kwam in 2020 de Covid pandemie die onze wereld in haar greep heeft en vele plannen ook van het koor heeft bevroren.

Vandaag zeggen wij dank aan God dat het koor nog steeds recht overeind staat en met zangkunst zijn naam groot mag maken, 
Met zangkunst rust & vrede tot stand brengt in turbulente tijden
Met zangkunst zieken & bedroefden tot steun en bemoediging zijn 
Met zangkunst in geloof uitziend naar de komst van onze heer jezus Christus 
Hij die was, die is die komen zal, indachtig de naam van het vrouwenkoor: Maranatha!

Mede namens de kerkenraad van Wijkcentrum en de Hervormde Gemeente in het algemeen en ik neem de vrijheid u ook namens onze samenleving u van harte te feliciteren met deze mijlpaal met een oprechte dankjewel voor dit goede voorbeeld dat van jullie uitgaat.

Mw. Francis Peroti-Anches
Secretaris
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November