Aankoop terrein voor zaaizaad van de baan
28 Sep, 08:09
foto


Het terrein van 1.330 ha dat de regering wilde kopen, is van de baan. Er zijn andere opties beoordeeld. Ook is er met Staatsolie gesproken over het gebruik van terreinen voor zaaizaadproductie. Er was veel kritiek op het kopen van een terrein tegen een veel hogere prijs dan de waarde. Deze kwestie staat voor vandaag ook op de agenda van De Nationale Assemblee.

De regering heeft het voornemen om doelgericht, met urgentie en daadkracht een herstel in de rijstsector te realiseren. Dat betekent dus ook meer hectares in productie nemen, waarvoor meer zaaizaad noodzakelijk is. Import van zaaizaad is voor de regering geen primaire optie, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Het is tegen deze achtergrond dat vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voorstellen zijn gedaan aan de regering om nu reeds strategische capaciteit in de zaaizaad productie te garanderen. LVV heeft als doel om binnen de komende 4 jaren de inzaai van rijst te doen toenemen van gemiddeld 55.000 naar boven de 80.000 hectaren per jaar. Het Anne van Dijk instituut (ADRON) wordt met de benodigde capaciteit versterkt. Voor aanpak van infrastructuur en heractivering van de waterschappen is IDB ingekomen met het bedrag van US$ 30 miljoen.

Te Prins Bernardpolder is een areaal van 60 hectaren aan ADRON ter beschikking gesteld voor ontwikkeling van nieuwe rijstrassen. Voor vermeerdering van het zaad is het overig areaal van Prins Bernardpolder ter beschikking. Echter zal dit areaal niet genoeg zijn om de beoogde verhoging van de jaar inzaai naar boven de 80.000 hectaren van voldoende zaad te voorzien.

Eveneens is besloten een urgente inventarisatie te maken van de gronden die in de afgelopen decennia zijn gegeven aan diverse personen en de gronden waarop deze zijn toegekend. Geschikte en beschikbare arealen voor zaaizaadproductie zijn schaars geworden als gevolg van deze toewijzingen. Indien deze gronden op oneigenlijke manier zijn toegewezen zal het proces van intrekking worden ingezet.
Advertenties