Reactie op: Open brief aan president Santokhi
27 Sep, 20:53
foto


Als belanghebbende binnen de samenleving m.b.t. het covid-gebeuren heb ik ook een mening voor wat betreft het beschermen van de gemeenschap en de beschikbaarheid van de reguliere gezondheidszorg. Als de president in dat kader uitspraken heeft gedaan om de samenleving met eventuele maatregelen gerust te stellen om zodoende de vaccinatiegraad te verhogen, dan ben ik het roerend met het staatshoofd eens.  Ter voorkoming van één of andere achterlijke discussie dat ik de president verdedig, wens ik vast te stellen dat ik de president als bestuursorgaan wil bespreken.

In deze periode van een ernstige corona pandemie is het staatshoofd als hoofd van de regering verplicht de verantwoordelijkheid op te eisen, anders zou er sprake zijn van een grove mate van naïviteit om deze over te laten aan de “eigen verantwoordelijkheid”  van de burger of in handen te stellen van wie dan ook. Met inachtneming van al die dwingend voorgeschreven bepalingen kan naar mijn mening, in het belang van de volksgezondheid en de nationale veiligheid, de president gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid om in dit concreet geval naar eigen inzicht een besluit te nemen. Wij verwachten toch ook niet van de regering dat zij het openbaar vervoer vrij laat voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

De president kan zonder meer op grond van artikel 90 van de Grondwet naar eigen inzicht bepalen dat middels een “zelfstandig staatsbesluit”  maatregelen zullen worden getroffen in het kader van de bescherming van de volksgezondheid en de nationale veiligheid. Dit zou in overleg met De Nationale Assemblee kunnen plaatsvinden (voor de zuiverheid dit is niet verplicht).

Los van het feit dat de economie de covid-19 situatie niet meer kan dragen, kunnen ook vrienden van mij geen reguliere gezondheidszorg verkrijgen, door toedoen van velen die weigeren om gevaccineerd te worden. Aan die vrije keus komen wij niet, maar de consequenties moeten dan zelf worden gedragen. Zo is het leven nu eenmaal.
Een dooddoener “wij zijn niet tegen vaccinatie”.

Er is juist sprake van medische apartheid doordat het grootste deel van de ziekenhuisopnames door de niet-gevaccineerden wordt bezet. Deze groep die benoemd wordt als het overgrote deel van de Surinaamse bevolking moet toch onder andere behoren tot degenen die ervoor gezorgd hebben, dat de heer Chandrikapersad Santokhi president is geworden? Immers zij behoren zogenaamd tot het overgrote deel van de Surinaamse bevolking.
Het wordt als bekend veronderstelt dat de gewezen directeur van het Kabinet van de President onder Bouterse niet voor de huidige president heeft gestemd. Desondanks beoordeel ik hem als technocraat uitsluitend op basis van zijn daden.

Velen vergissen zich over de positie van de president. Krachtens de Grondwet hebben wij een sterke president. Alles dat niet valt onder de rechterlijke- of de wetgevende macht, behoort tot de bevoegdheid van de president. Immers hij is belast met de uitvoerende macht (artikel 99 van de Grondwet).

Eugène van der San
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October