Ziekenhuizen krijgen 6 maanden overbruggingssteun
03 Aug, 00:00
foto
Op het hoogste niveau heeft de regering gehoor gegeven aan de noodkreet van de NZR. Er zijn maandag spijkers met koppen geslagen. (Foto's: CDS)


De lucht boven de ziekenhuizen is wat opgeklaard. De zorg van patiënten blijft gegarandeerd. De ziekenhuizen krijgen voor de acute situatie een overbruggingssteun van zes maanden. Maandag is een overleg geweest tussen de regering, onder leiding van president Chan Santokhi, en de ziekenhuisdirecteuren. "Er is nadrukkelijk beroep gedaan door de president en de vicepresident op de ziekenhuizen om zo snel mogelijk de voorraden op peil te brengen. Dit is nodig om weer naar optimale zorg te gaan", zegt voorzitter Claudia Redan van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), in gesprek met Starnieuws.

"De ziekenhuizen zullen hun volledige medewerking verlenen omdat wij ook  lijdzaam hebben moeten toezien dat hulpzoekenden niet terecht konden", zegt Redan. De schaarse voorraad aan materialen moest ter beschikking worden gesteld aan de opgenomen patiënten, cito-gevallen, Covid-patiënten en de Spoedeisende Hulp, legt Redan uit, die ook algemeen directeur is van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De ziekenhuizen gaan in overleg met de leveranciers om hun medewerking te krijgen, opdat voorraden zo snel mogelijk kunnen worden aangezuiverd. "Wij zullen met man en macht werken om zo snel als mogelijk de rust te doen wederkeren in de ziekenhuizen", zegt de NZR-voorzitter. Ook zullen de tarieven van de ziekenhuizen voor het Staatsziekenfonds integraal worden aangepast. Dit zal gefaseerd gebeuren, merkt Redan op totdat het niveau wordt bereikt dat deze kostendekkend zijn.

De ziekenhuisdirecteuren tijdens het onderhoud met de regering.

De NZR zal zich ook inzetten samen met de ministers van Volksgezondheid en Financiën & Planning om af te stappen van open eind financiering. "Wij moeten gaan naar een budget gestuurd betaalsysteem. We zullen onze diensten in de vorm van pakketten (behandel diagnose) aanbieden. Ook honorering van medici zal van fee for service naar vast honorarium moeten gaan", stelt de NZR-topper.

De integrale doorlichting van het zorgsysteem door een internationale consultant is reeds in werking gezet door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Belangrijk voor de NZR is dat de regering niet middels ad hoc beleid de sector wil financieren, maar vanuit een duurzame aanpak. Er moet duidelijke wetgeving komen en een transparant financieringssysteem.
Advertenties