Wie geen geld heeft, kan geen lab-onderzoek doen
30 Jul, 00:00
foto
Mensen worden in de kosten gejaagd om laboratorium-onderzoek te kunnen doen.


Voor veel mensen is het een zeer onaangename verrassing dat ze - ondanks een verzekering die ook nog verhoogd is - moeten betalen voor kosten van laboratoria. De ziekenhuizen die nog een verzekeringspasje accepteerden, hebben te kennen gegeven dat ze niet meer in staat zijn poliklinische patiënten te helpen. Velen - vooral mensen die moeten rondkomen met AOV/pensioen hebben het geld niet om voor te schieten. "Zij gaan terug om geld te zoeken bij hun kinderen of anderen", zegt een medewerker van het laboratorium tegen Starnieuws. "Het is triest maar we kunnen niet helpen."

"Ik ben naar mijn verzekeringsmaatschappij geweest. Ik kon het geld niet terugkrijgen, want er is een stempel nodig en een specificatie van de kosten", zegt een vrouw tegen de baliemedewerker van een laboratorium in het district Wanica. De filialen van diverse particuliere laboratoria hebben geen bedrijfsstempel. Mensen moeten naar het hoofdkantoor met hun kwitantie om een stempel te halen en specificatie. Daarmee moeten ze naar de verzekeringsmaatschappij voor restitutie. "Het is een hele klus om je geld terug te krijgen. Je moet naar zoveel plaatsen, terwijl brandstof zo duur is", verzucht de vrouw.

De zorgverzekeraars, verenigd in de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam), bestaande uit Assuria, Parsasco en Self Reliance zijn samen met het Staatsziekenfonds in onderhandeling met de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab. Er is nog geen overeenstemming bereikt over tarieven voor laboratoriumverrichtingen. Terwijl de gesprekken hierover lopen, hebben voornoemde laboratoria besloten om vanaf 19 juli weer contante betaling te eisen van de verzekerden, maakte Survam bekend. Dit genomen besluit van de laboratoria druist volgens de verzekeraars in tegen de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de geest van de onderhandelingen. Survam deelde mee dat restitutie conform het geldende overeengekomen tarief zal plaatsvinden. Restituties zullen plaatsvinden op vertoon van een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs en het laboratoriumformulier.

Aangegeven werd dat er geen betaling nodig is bij de laboratoria van de ziekenhuizen. De Nationale Ziekenhuis Raad heeft intussen meegedeeld dat er geen overleg is geweest met Survam over deze kwestie. Er is een enorme toeloop ontstaan bij de laboratoria van ziekenhuizen, waardoor er gebrek is ontstaan aan reagentia. Ziekenhuizen zullen patiënten die zich poliklinisch aanmelden voor laboratoria diensten niet langer kunnen helpen.

Terwijl de zorgverzekeraars, laboratoria en ziekenhuizen op hun strepen staan, zijn mensen die laboratoriumonderzoek moeten verrichten, de dupe. Veel mensen hebben het geld niet om voor te schieten waardoor de noodzakelijke onderzoeken niet verricht kunnen worden.

In De Nationale Assemblee hebben donderdag onder andere Rabin Parmessar (NDP-fractieleider), Patricia Etnel (NPS) en Ann Sadie (NDP) de dringende aandacht gevraagd voor de lab-kosten. Er moeten oplossingen komen. Etnel merkte op dat bij restitutie ook het gehele bedrag niet wordt teruggeven. "De mensen betalen hun premies. Ze moeten zekerheid hebben. Vertel de waarheid", benadrukte Etnel.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October