Vakbeweging dient voorstel sociaal-akkoord in bij president
18 Jul, 00:00
foto


De vakbeweging heeft een gezamenlijk voorstel, onder leiding van Ravaksur, ingediend bij president Chan Santokhi. Het gaat om gezamenlijke verbeterpunten van de vakbeweging voor de koopkrachtversterking van de werkende klasse. De eisen van de vakbeweging liggen in de meeste gevallen ver van die van de regering en het bedrijfsleven vandaar dat de vakbeweging voorstander is om het pad van sociale dialoog naar een sociaal-akkoord te bewandelen.

De aandachtspunten waarvan de vakbeweging vindt, dat ze dringend aandacht behoeven, zijn:
1. Het minimum uurloon;
2. Belastingen;
3. Gezondheidszorg;
4. Positie gepensioneerden;
5. Parastatale bedrijven;
6. Sociale dialoog/ sociaal akkoord.
In het voorstel aan de president wordt uitgebreid ingegaan op al deze punten.

De totale vakbeweging besluit in goed overleg het volgende:
Voorstellen voor de landsdienaren (ambtenaren en de met hen gelijkgestelden):
1. Implementatie belasting verlichtende maatregelen;
2. Inflatiecorrectie van 75%; gebaseerd op de inflatie van april 2021 t.o.v. het jaar 2020 (informatie van het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS);
3. Koopkrachtversterking van 10%.

Voorstellen voor de werknemers uit de particuliere sector en de parastatalen:
• Implementatie belasting verlichtende maatregelen:
• Naar analogie van het wensenpakket van de landsdienaren, kunnen de parastatalen en de particulieren hun C.A.O.-onderhandelingen plegen. De verlaging van de inkomstenbelasting bij de bedrijven, kan leiden tot meer ruimte voor salarisverhogingen;
• Aanpassing minimumuurloon tot SRD 16.63 en op termijn verder optrekken naar één die overeenkomt met een reëel uurloon van SRD 8.40 per uur;
• De koopkrachtversterking van 10% is ook van toepassing op het minimumuurloon.

Deze crosscutting voorstellen dienen in onderlinge samenhang uitgevoerd te worden, zodat deze tot een significante verbetering van de sociaaleconomische positie van de werkende klasse leiden. Als deze voorstellen niet in samenhang uitgevoerd kunnen worden, zal een andere situatie ontstaan, waarbij de configuratie van de voorstellen aangepast zal moeten worden.

De voorzitters van de vakcentrales aangesloten bij Ravaksur hebben het voorstel getekend. Starnieuws verneemt dat de bijdragen van alle groepen verwerkt zijn, inclusief het CLO-Collefctief. Er zijn bijlagen opgenomen van: Werknemers Organisatie Openbare Werken, Bond Personeel 's Lands Hospitaal, Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, visie van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, Federatie van Agrariërs en Landarbeiders, Bond Personeel Dienst der Belastingen en Centrale van Landsdienaren Organisaties.

Errol Snijders (AVVS De Moederbond), Robby Berenstein (C-47), Sonny Chotkan (OSAV), Armand Zunder (PWO), Ronald Hooghart (CLO) en Roy Haverkamp (FAL).
Advertenties