Politiebond heeft geen derden opgeroepen voor protest
20 May 2021, 08:08
foto


Het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft slechts de leden (lees: actief dienende ambtenaren van politie)  opgeroepen zich aan te melden in de Politie Academie (lees: POC) voor het hervatten van een verdaagde algemene ledenvergadering (alv). Op de alv van woensdag 19 mei 2021 hebben de leden unaniem het besluit genomen om bij de hervatting van de vergadering op heden, donderdag 20 mei 2021 om 07.30 uur, zich te begeven naar het politiebureau Centrum aan de Keizerstraat en vervolgens te lopen naar het gebouw van De Nationale Assemblee om daar protest aan te tekenen tegen enkele zaken omtrent de belangen van de leden. Het gaat daarbij om zaken waaronder:

1. De kwestie ziektekosten verzekering (SZF)
2. Het uitblijven van beloofde loononderhandelingen en onderhandelingen omtrent het jaren ingediend wensenpakket zijdens de werkgever
3. Het uitblijven van reguliere opleidingen waardoor leden langer in een rang blijven dan de wettelijk vastgestelde termijnen en daardoor ernstig in hun rechtspositie worden benadeeld.
4. Het uitblijven van bevorderingsbeschikkingen en resoluties waardoor leden ernstig worden benadeeld in hun financiële rechtspositie.
5. Het niet kennen van de SPB zijdens de regering bij besprekingen rond de gang naar het IMF.

Dit model van de ledenvergadering is op geen enkele wijze bedoeld om tegen actuele vraagstukken/de politieke situatie in het land te protesteren. De SPB beklemtoont dan ook dat zij nooit en op geen enkele wijze, andere personen of organisaties, heeft opgeroepen zich aan te melden te POC voor deelname aan een protestactie, zulks in tegenstelling tot spraak berichten die thans rondgaan. Derhalve zullen er ook geen derden worden toegelaten tot het terrein van de Politieacademie, in elk geval niet de locatie van de te houden algemene ledenvergadering.

De SPB heeft als corebusiness het behartigen van de belangen van haar leden en mengt zich niet in politieke issues. De SPB kent zijn verantwoordelijkheid en zal er ook op toezien dat het slechts gaat om het hierboven gestelde.

Het bestuur van de SPB
De voorzitter
Namens deze,
Revelino Eijk, LLB
Woordvoerder

Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April