Eerste Agrarisch Praktijk Centrum komt in Saramacca
15 May, 13:34
foto
Het startsein voor het eerste Agrarisch Praktijk Centrum in Saramacca werd vrijdag gegeven. (Foto: CDS)


In Tijgerkreek West in het district Saramacca zal het eerste Agrarisch Praktijk Centrum verrijzen. President Chan Santokhi heeft hiertoe vrijdag het startsein gegeven. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de bestaande opleidings- en onderzoeksinstituten de voorbereidingen verricht voor het opzetten van dit centrum. Dit project wordt in samenwerking met Staatsolie NV uitgevoerd. Het accent zal liggen op de mechanisatie binnen de tuin- en akkerbouw. 

Instituten die agrarische opleidingen aanbieden zijn LTS (VOJ), Natin (MBO), PTC (HBO) en de studierichting Agrarische Productie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Waar het momenteel aan ontbreekt zijn instituten waar belangstellenden praktisch kunnen worden onderricht op agrarisch gebied, waarmee zij met de opgedane kennis en ervaring een eigen bedrijf kunnen opstarten en beheren. Dit model zou een kans kunnen bieden aan de jongeren en drop-outs, staat in een persbericht van de Communicatiedienst Suriname.

Het ministerie van LVV draagt de verantwoordelijkheid voor de spreiding van agrarische kennis, daar dit ertoe moet bijdragen dat er een versnelde kennisontwikkeling en daarmee capaciteitsopbouw van de sector kan plaatsvinden. Deze sector is groeiende en vereist dynamiek en vernieuwing in menselijk handelen en denkwijze. Dit zal ook zichtbaar zijn op het centrum alwaar de toepassing van modern- en postharvest technologie veel aandacht zal krijgen.

Er zullen verschillende productievelden aangelegd worden voor onder andere wortel- en knolgewassen. Voor de gewas rotatie zullen er voornamelijk vlinderbloemige gewassen als pinda, oerdi en andere pesi-soorten worden ingezet. De gekozen gewassen zullen een hoge mechanisatiegraad hebben, waardoor grotere arealen in productie gebracht kunnen worden en kosten besparend geproduceerd kan worden.

Het ligt in de bedoeling om dit concept op meerdere locaties in het land op te zetten. Met diverse particuliere en parastatale bedrijven wordt de mogelijkheid bekeken om een deel van de getrainde agro-ondernemers als outgrowers of partners aan te trekken. Aan hen zal een stuk terrein beschikbaar gesteld worden voor de productie en ondersteuning met investeringskapitaal alsook afzetgarantie.
Advertenties