US$ 23 miljoen voor verbeteren concurrentievermogen
11 May 2021, 00:00
foto
De ministers David Abiamofo en Saskia Walden in gesprek met elkaar, voordat het SCSD-project gelanceerd werd. (Foto: Raoul Lith)


Het concurrentievermogen van Suriname moet worden verbeterd en de verdiencapaciteit moet worden verhoogd door het diversifiëren van de economie. Dat is het doel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project) dat gisteren werd gelanceerd. Dit project wordt gefinancierd voor US$ 23 miljoen middels een lening door de Wereldbank. Drie componenten worden door de ministeries van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) uitgevoerd tijdens het traject.

“Een deel van de gelden is speciaal gereserveerd voor vrouwelijke ondernemers. Vrouwen neem daar de mogelijkheid om uw bedrijfsidee verder te ontwikkelen”, zei minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Haar ministerie gaat US$ 16 miljoen van het totaal budget beheren. Zij geeft aan dat het bedrag aan twee belangrijke zaken wordt besteed, met name “concurrentievermogen van de bedrijven in Suriname en het diversificeren van de Surinaamse economie”.

Als voorbeeld voor het diversificeren noemt de minister rondhout. “Nu exporteren we rondhout. Maar hiervan kun je verschillende producten maken zoals houten vloeren, tafels, dakbedekking. We willen niet alleen afhankelijk zijn van een product. We moeten ook in staat zijn met andere producten inkomsten te genereren, zo ook ICT”. De bewindsvrouw geeft aan dat er op meerdere sporen tegelijkertijd gewerkt gaat worden. Een hiervan is wetgeving die nagekeken en aangepast moet worden.

President Chan Santokhi vindt dit project een mijlpaal. Hij memoreerde dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de overheid zich volledig zal inzetten om het vertrouwen van de bevolking in een goede en stabiele toekomst te vertalen en te werken naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving waar eenieder meer welzijn en welvaart kent. “De economie groeit vanuit ondernemerschap en innovatie. Ondernemerschap en innovatie zijn de factoren, die landen in staat hebben gesteld om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken, zelf na een diepe financieel-economische crisis”, laat Santokhi optekenen. Volgens hem zijn er ontwikkelde landen die in een diepe financieel-economische crisis zijn geraakt en mede door ondernemerschap en innovatie in staat zijn geweest hun economie duurzaam te ontwikkelen.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen plaatste het belang van dit project tegen de achtergrond van het nog op te zetten Delfstoffeninstituut. Volgens hem is een sterk juridisch en institutioneel kader hierbij onmisbaar. Met het SCSD-project zal de delfstoffensector beter tot ontwikkeling gebracht kunnen worden, vooral daar het de bedoeling heeft ook ondernemers in deze sector te ondersteunen. Voor zijn ministerie is er US$ 7 miljoen voor het uitvoeren van projecten.

De NH-minister heeft aangegeven dat zijn ministerie reeds een memorandum tot oprichting van het Delfstoffen Instituut Suriname heeft opgesteld waarin onder ander de randvoorwaarden voor het optimaal beheer van delfstoffen in Suriname is opgenomen. Het instituut zal als een parastatale instelling opereren. “De reorganisatie en capaciteitsversterking van de huidige staf en uitrusting van de drie instellingen die zouden moeten samensmelten in het op te richten Delfstoffen Instituut Suriname is ook opgenomen in het document. Het gaat om de GMD, BIS en OKGS,” zegt Abiamofo. Hij meent dat het bevorderen, coördineren, reguleren, monitoren en inspecteren van de activiteiten in de mijnbouwsector, die leiden tot de ontwikkeling van de delfstoffen van Suriname op een duurzame (minder vervuilende) manier het hoofddoel van dit instituut zal zijn.

Volgens het regeerakkoord 2020-2025 heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen in de economie door de juiste voorwaarden voor productie te scheppen. De president benadrukte dat de regering het belang van diversificatie van de economie, productieverhoging en export, alsook het creëren van werkgelegenheid erkent, om zodoende de groei en de ontwikkeling van de Surinaamse economie teweeg te brengen. Om deze doelstellingen te realiseren, voert Suriname in samenwerking met de Wereldbank het SCSD-project uit, dat als doel heeft om activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in governance en ter vergroting van het concurrentievermogen in de industrieën van mijnbouw, agri-business en toerisme.

Raoul Lith
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June