Volle politiecellen ondanks daling criminaliteit
03 May, 17:22
foto
Op basis van statistieken geeft het Korps Politie Suriname aan dat de criminaliteit significant gedaald. Suïcide en het aantal verkeersdoden stijgen. (Bron: KPS)


Hoewel de politie de afgelopen twee jaren minder aanhoudingen heeft verricht, zijn de cellenhuizen vol. Er is wel nog ruimte in de gevangenissen. Mensen die vroegtijdig uit de gevangenis zijn, moeten nu ook in de gaten gehouden worden. Dit zal door de politie en buurtmanagers gedaan worden. Als de persoon in de fout gaat, gaan ze terug naar de gevangenis om de rest van hun straf uit te zitten.

Hoofdinspecteur Eshita Hunte heeft vorige week de criminaliteitscijfers van het eerste kwartaal gepresenteerd. “Als u met me meekijkt vanaf 2018 naar 2020, ziet u een significante daling van de criminaliteit,” toont ze aan. Er is ook een vergelijking gemaakt met de eerste kwartalen vanaf 2018. “Het beeld is om en bij het zelfde, met uitzondering van suïcide en verkeersdoden,” vat Hunte samen. De cijfers tonen ook aan dat er vanaf 2018 'een lichte daling' is in het aantal aanhoudingen.

“Als er minder criminaliteit plaatsvindt, minder criminele activiteiten zijn, dan zou het wel een beetje raar zijn als het aantal aanhoudingen meer was,” merkt Hunte op. “Er speelt thans ook een situatie. En dat is dat onze cellenhuizen, door inspanning van het korps, hun maximum hebben bereikt. We zijn boven het maximum. Onze cellenhuizen zijn gewoonweg vol. En dat komt natuurlijk door alle inspanningen die gepleegd worden om oplossingen te brengen in zaken die we krijgen.”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie deelt mee dat er een beter beleid voor het opsluiten moet komen.  “Er is wel nog plek in de gevangenissen,” merkt  hij op. “Het opnamebeleid moet gestructureerd worden, zodat het goed aansluit bij de mensen die in de cellenhuizen worden opgenomen. En wanneer er veroordelingen zijn, worden de mensen (in de cellenhuizen) overgeheveld naar de detentiecentra.” Amoksi  kondigt aan dat hij het 'insluitbeleid' gaat bespreken met de waarnemend procureur generaal.

Korpschef Roberto Prade heeft uitgelegd dat door preventief optreden veel criminele activiteiten voorkomen konden worden. “We zijn van plan om die lijn doortrekken naar mensen die vroegtijdig in vrijheid worden gesteld,” deelt hij mee. “We gaan ervan uit dat a man kot’ driekwart fu en strafu, dus nu is hij een vrij man,” illustreert de korpschef. “Maar hij wordt heengezonden met een beschikking op zak. Daarin zijn de voorwaarden aangegeven waar hij zich aan moet houden.  Maar helaas blijkt dat vrijwel niemand weet van die voorwaarden op de beschikking.”

Prade deelt mee dat de buurtmanager en de inlichtingendienst van de politie, de vroegtijdig vrijgelaten personen in de gaten gaat houden. “Ten minste voor de tijd dat hij nog zou moeten uitzitten,” geeft hij aan. “En als ik me niet vergis, moet er nadat er rapportage is gedaan van het gedrag van zo een individu, dat de mogelijkheid bestaat dat hij of zij weer wordt opgepakt om het resterend deel van zijn straf uit te gaan zitten.” Prade kondigt aan dat er meer buurtmanagers zullen komen. Een landelijke coördinator is al in beeld gebracht.

René Gompers
Advertenties