Vrijblijvend advies aan de president
04 May, 13:41
foto


De verkiezing is geweest en velen inclusief ik kijken reikhalzend uit naar een verbeterd beleid op het economische vlak. Indien er daadwerkelijk hervormingen doorgevoerd worden op zaken die te maken hebben met de economische ontwikkeling, zullen overige gerelateerde zaken waaronder loonontwikkelingen, prijzen etc., mee veranderen en verbeteren. Alle economen en niet economen weten nu dat de dollarkoers onze richting in alles bepaalt. Zodra de koersontwikkeling(en) niet onder controle is (zijn) en onder controle gehouden kan (kunnen) worden, zullen alle andere besluiten op het economische vlak jammer genoeg niet lukken of haast geen standhouden.

Hierbij enkele adviezen aan de president in niet economische termen, begrijpelijk voor de gewone burgers;
• Hervormingen binnen het in- en uitvoer beleid van goederen, er is te veel ruimte voor manipulatie, corruptie, onder en over factureringen, zie voorbeeld 100 containers met hout met overheid fiat. Druppel op een gloeiend hete plaat.
• Hervormingen in het fiscaal circuit, alleen de loontrekkers betalen regelmatig (correct) de belastingen, waarom lukt het niet om bij de overige instanties en sectoren te innen.
• Hervormingen binnen het grondbeleid, grondhuur percelen worden in valuta verkocht door lokale en buitenlandse organisaties.
• Overzicht van de ontwikkeling op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen. De overheid heeft totaal geen zicht en controle hierin.
• Lokale organisaties/personen hebben meer geld in contanten dan de kasreserve van de centrale bank, de wisselkoersen worden dus buiten bepaald.
• De banken hebben spaartegoeden van de burgers (in contanten ontvangen) maar kunnen die niet uitkeren, wat is er met de middelen gebeurd. Algehele hervormingen in de financiële sector. Er is geen vertrouwen meer in de bankinstellingen.
• Hervormen van het Loonbeleid bij de overheid, waarom verdienen/ontvangen de gewezen en huidige ambtenaren verschillende lonen/toelagen zonder prestaties te leveren.
• Hervormen van het overheidsapparaat, loon naar prestaties, niet bang zijn om stemmen te verliezen. Effectief inzetten van ambtenaren.
• Kleine ondernemers stimuleren (in dialoog met stakeholders) in de goud- en houtsector, ze niet langer behandelen als illegalen en op hun jagen met streng ordeningsbeleid. Het heeft averechts gewerkt in het verleden.

Het voornemen van de president om lonen in valuta aan te pakken is niet zo JUIST. Er moet eerst nagegaan worden waarom de lonen in valuta zijn uitgedrukt. De economische ontwikkeling in ons land heeft deze organisatie gedwongen om die stappen te ondernemen. We produceren te weinig en komt daardoor onvoldoende valuta naar binnen. De bedrijven waar de lonen geïndexeerd zijn in US-dollar, zijn bedrijven die valuta binnen brengen door bedrijfsmatig goed te presteren. Alleen door verhoogde productie (meer legale exporten) kunnen wij valuta naar binnen halen (elementaire economie).

De bedrijven en vakbonden die lonen geïndexeerd hebben gedaan zijn voorbeeldbedrijven en -organisaties. Het zijn directieleden die proactief zijn en beleid kunnen maken met het oog op vooruitgang, stabiliteit en continuïteit. Alle pensioenfondsen die hun middelen in valuta hebben omgezet zijn organisatie die de economie op de voet volgen en scenario’s uitgewerkt hebben met het oog op zekerheid en continuïteit van beleid nu en in de toekomst.

Terugdraaien van lonen die in valuta zijn uitgedrukt zal op den duur averechts werken. Als wij niet meer gaan produceren om meer waarde toe te voegen aan de SRD zal de stabiliteit van de wisselkoers hieraan inboeten (meer schade). Ieder burger die SRD’s heeft zal buiten naar valuta zoeken(zekerheid), dus meer vraag dan aanbod, gevolg prijsstijging!!. Het beste is om juist alle lonen te indexeren in US-dollar om de ontwaarding tegen te gaan.
Goede adviseurs betrekken die breed en out of the box denken. Stabiele economie zal resulteren in stabiele lonen. SIMPEL!

Bisai Alida
Advertenties