RCPR ondersteunt reken- en wiskundeonderwijs
02 Mar, 18:52
foto


De Rotary Club of Paramaribo Residence ( RCPR ) plaatst wekelijks - op de maandag en op de woensdag - rekenpuzzels op haar Facebook pagina en elke vrijdag de oplossingen. De serviceclub wil op deze wijze het rekenonderwijs in de bovenbouw van het lager onderwijs ondersteunen. De puzzels zijn een maand geleden geïntroduceerd.

Door de covid-19-situatie wordt de noodzaak tot afstandsonderwijs oftewel digitaal onderwijs steeds groter. Er zijn meerdere vormen van afstandsonderwijs, stelt RCPR. De serviceclub geeft aan er blij over te zijn dat de scholen weer zijn opengesteld; echter zijn de condities voor optimaal onderwijs helaas onvoldoende aanwezig.

RCPR licht toe dat er bewust is gekozen voor rekenen – wiskunde, omdat reken- en wiskundeonderwijs een van de bouwstenen van het onderwijs vormt. Er zijn heel veel beroepen waarbij goed kunnen rekenen onmisbaar is. Met de rekenpuzzels wil de organisatie de kinderen stimuleren verbanden te leggen, problemen te doorzien en oplossingsgericht te denken en handelen.
 
De commissie Educatie van de RCPR houdt zich bezig met de jeugd en educatie. Dit jaar zal zij voor de 20ste keer de Go GLO – award uitreiken aan de best geslaagden van het gewoon lager onderwijs (GLO). Voorts is er een gezamenlijk RCPR – RKBO Reken - Project geïnitieerd in november 2018 en afgesloten in oktober 2020. Daarbij zijn totaal 70 leerkrachten van de bovenbouw van het RKBO - lager onderwijs getraind in het verhogen van de reken didactische vaardigheden.

Advertenties