President rekent op loyaliteit Nationaal Leger
24 Feb, 06:07
foto
President Chan Santokhi begroet het vaandel van het Nationaal Leger. Dinsdag werden 112 militairen beëdigd tot officieren. (Foto: CDS)


112 militairen zijn dinsdag beëdigd tot officier. President tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten die hen toesprak, zei dat het bevoegde gezag te allen tijde moet kunnen rekenen op het leger. Het staatshoofd verwacht volledige integriteit. De officieren moeten kordaat kunnen optreden en er mag geen “a no mi”-attitude zijn. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, een proactieve houding aan de dag leggen en initiatieven ontplooien. Naast het aangaan van de formele verbintenis, betekent hun beëdiging ook het zich uitspreken van betrouwbaarheid en ondergeschiktheid aan het wettelijk gezag.

De president benadrukte dat de officieren nu een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Met hun beëdiging hebben zij zich formeel verbonden aan de primaire eisen die aan een officier worden gesteld, te weten: integriteit, besluitvaardigheid, dienstbaarheid, goede communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Minister Krishna Mathoera van Defensie merkte op dat ruim 28% van de officieren vrouw is, terwijl het overall percentage vrouwen in het leger maar 6% is.

Santokhi legde de nadruk op loyaliteit aan het beleid. De samenleving mag ook geen enkele twijfel hebben in het defensie-apparaat. Verder moet de beëdiging ook een signaal zijn naar anderen in het leger en een stimulans om zich door studeren en trainen op een correcte wijze en op basis van een goede carrièreplanning tot officier op te werken. Er mag, aldus de president, geen ruimte of gevoel bestaan dat een militair die hard werkt en studeert overgeslagen wordt. Hij vroeg de manschappen het boegbeeld te zijn van de organisatie.

Minister Mathoera en bevelhebber Robert Kartodikromo merkten op dat de beëdiging reeds bij het afstuderen van de opleiding een feit moest zijn. Door omstandigheden is dat niet gebeurd, gaf Kartodikromo aan. “Ondanks zij niet beëdigd waren, hebben zij met hun kennis en ervaring hun werkzaamheden naar eer en geweten verricht. Dit zegt veel over de kwaliteit en liefde voor de organisatie én voor land en volk”, stelde de legerleider.

Volgens de minister moet de beëdiging ook gezien worden in het kader van het voornemen van de regering en de legerleiding om alle achterstanden over de rechtspositie van militairen in de eerste helft van 2021 zoveel als mogelijk op te heffen. “Onze manschappen zijn onze meest waardevolle hulpbronnen, zij beschermen ons land en nemen grote risico’s onder niet optimale omstandigheden”, sprak de bewindsvrouw. Zij voegde eraan toe dat de leiding er dan zorg voor moet dragen dat hetgeen waar het personeel aanspraak op maakt op tijd wordt afgerond.
Advertenties