Column: Politiek spinnenweb in kwestie-Akiemboto
02 Feb, 00:59
foto
Sergio Akiemboto lijsttrekker van de NDP op 25 mei 2020 in Brokopondo.


Het is onvoorstelbaar hoeveel politieke moves er gemaakt worden nadat Sergio Akiemboto er de brui aan gaf op 5 januari. Hij wilde uit de paarse boto stappen en de politiek de rug toekeren. Het hele land, maar ook veel NDP'ers en zeker die van Brokopondo waren verrast door deze stap. Akiemboto was het zat binnen de eigen partij en wilde niet voor het karretje gespannen worden voor zaken die hij niet kan verdedigen. Hij heeft dat ook zelf uitgebreid uitgelegd. Velen prezen hem voor zijn integriteit.

Meteen nadat bekend werd dat Akiemboto geen zin meer had, is iedereen de kaarten gaan schudden en anderen snelden naar het schaakbord. Een deel van de NDP was allang blij dat Akiemboto eruit stapte. Een ander deel, dat ook binnenshuis bezig is orde op zaken te stellen, wilde juist dat hij bleef. Het blijkt ook dat Akiemboto niet zomaar twee keer is gekozen in Brokopondo. Hij heeft een sterke achterban. Zelfs mensen die hem niet wilden, hebben dat ingezien. In elk geval is binnen de paarse partij hierover duidelijkheid. Akiemboto heeft zijn brieven ingetrokken, zowel naar de president als naar de partij. Hij is weer lid van het hoofdbestuur en de gekreukelde plooien zijn gladgestreken.

Maar met het roken van de vredespijp in de NDP, is de rust nog lang niet teruggekeerd. Akiemboto heeft, zoals de Kiesregeling dat voorschrijft, naar de president geschreven dat hij zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzegt. De president heeft deze brief twee weken bij zich gehouden om deze blijkbaar van alle kanten te bekijken. Intussen schrijft Akiemboto een tweede brief, waarin hij zegt dat hij van gedachten is veranderd.

Pas op 21 januari stuurt de president beide brieven naar Assembleevoorzitter Marinus Bee. Het staatshoofd geeft ook zijn uitgesproken mening in de begeleidende brief. Volgens president Chan Santokhi zijn er geen rechtsgevolgen, want er was een datumfout. Deze brief van de president lijkt meer politiek dan juridisch. Blijkbaar is de brief geschreven op basis van politiek overleg, daarom heeft het kennelijk zo lang geduurd. Het is verwachtbaar dat de president met zijn vicepresident Ronnie Brunswijk overleg heeft gevoerd, want er is elke week een politiek overleg van de twee sterke mannen in de coalitie. Dan tellen de andere partners niet, want zij doen alleen mee met coalitieoverleg. 

Maar intussen zat ABOP ook niet stil. Brokopondo is een interessant district voor de geel-zwarte partij. Als een sterke speler van de tegenpartij sneuvelt in het politieke spel, dan ontstaan er nieuwe kansen. Strategisch is het beter voor ABOP als Akiemboto uit de politieke arena stapt. Assembleevoorzitter Bee heeft juristen in de arm genomen om hem juridisch bij te staan. Intussen is besloten om Akiemboto alvast niet meer uit te nodigen voor vergaderingen. Zo heeft hij geen convocatie ontvangen voor de huishoudelijke vergadering die voor later op de dag gepland is. Akiemboto heeft al laten weten dat hij naar de vergadering gaat, want hij is nog steeds Assembleelid.

Aan de ene kant is er een brief van de president, die zijn visie heeft gegeven over het lidmaatschap van Akiemboto. Volgens hem is er niks aan de hand. Aan de andere kant heeft de ABOP de hamer van het hoogste college van Staat. Asis Gajadien, fractievoorzitter van de VHP/coalitie, heeft publiekelijk aangegeven dat Akiemboto nog steeds lid is van het college. Twee brieven hebben de Assembleevoorzitter tegelijk bereikt: opzeggen van het lidmaatschap en intrekking ervan, dus niks aan de hand voor Gajadien.

In de coalitie is er geen eenduidigheid over deze kwestie. Brief geschreven, afgelopen. Ander deel: geschreven en teruggenomen. De president heeft gezegd: geen rechtsgevolgen. Als de Assembleevoorzitter vandaag meedeelt dat Akiemboto geen lid is - hij wordt al niet meer uitgenodigd en heeft geen toegang tot de files van DNA - dan is er een politieke barst in de coalitie. Akiemboto kan dan naar de groene tafel. Deze kwestie gaat vandaag niet eindigen...

Nita Ramcharan
Advertenties