Milieu Raamwet wordt op technische gronden herzien
17 Jan, 17:27
foto
Minister Silvano Tjong-Ahin


De Milieu Raamwet wordt herzien. Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft zaterdag een werkgroep benoemd, die geleid wordt door Nancy del Prado. De Milieu Raamwet is reeds in 2002 voorbereid en in de commissie hebben dezelfde leden die toen erbij betrokken waren zitting. Volgens de bewindsman gaat het er niet om dat er vanwege politiek aan de wet gesleuteld gaat worden. Hij benadrukt dat de voorstellen voor herziening puur met technische zaken te maken hebben.

De omstandigheden waaronder de wet eerder tot stand is gekomen waren anders. Het milieubeleid viel rechtstreeks onder de president, terwijl de Nationale Milieu Autoriteit ressorteerde onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu er een ministerie van ROM is, is het volgens Tjong-Ahin zaak dat er opnieuw wordt gekeken naar de positie van de Nationale Milieu Autoriteit. Hij ziet wat mazen in de wet over de verantwoordingsplicht, hetgeen een van de grondbeginselen is van de goed bestuur. Hij is van mening dat een autoriteit een beperkte verantwoordingsplicht heeft. “Dat is eigenlijk ook de zakelijke reden om opnieuw te kijken naar de wet”, laat de bewindsman optekenen via de Communicatie Dienst Suriname. Hij voegt eraan toe: “Het kan niet zo zijn dat de minister inhoudelijk verantwoording moet afleggen aan het parlement en dan heb je een autoriteit die de verantwoordelijkheid niet heeft. We gaan verandering moeten brengen.”

De bewindsman gelooft dan ook dat er binnen niet al te lange tijd een voorstel komt. Volgens hem kijkt de vaste commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu ook hiernaar uit. Vanwege het feit dat er geen ingrijpende wijzigingen zullen worden aangebracht, hoopt hij dat er binnen zeer korte termijn advies wordt uitgebracht. Het ministerie wil na de voorgestelde wijzigingen ook met stakeholders van gedachten wisselen, draagvlak creëren en de wet ter goedkeuring aanbieden aan het parlement.

Commissievoorzitter Del Prado wees erop dat de werkgroep bestaat uit vier juristen die nauw betrokken waren bij de historische ontwikkeling van de wet vanaf 2002. “We kennen de ins and outs en zullen zeker binnen niet al te lange tijd met een voorstel komen”. In de commissie hebben verder zitting Ivette Pengel-Patterzon, Gina Griffith en Jeffery Joemmanbaks.
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March