Regering kondigt invoering BTW in januari 2022 aan
16 Jan, 00:00
foto
Oppositie én coalitie stemmen voor de motie die ingediend is door de regeringsfractie. De motie over het verstrekken van informatie over de belastinghervorming heeft goedkeuring van alle Assembleeleden. (Beeld: DNA)


De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Dit heeft minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning meegedeeld vrijdag in De Nationale Assemblee. Een motie van de coalitie over het informeren van de volksvertegenwoordiging over de belastinghervorming is met algemene 41 stemmen aangenomen.

Per 1 januari 2022 zal de heffingskorting van SRD 750 per maand op de belastingen komen te vervallen. Het accent van belastinginning gaat van inkomstenbelasting naar besteding. Mensen die meer besteden, zullen meer belasting betalen. Al jaren wordt er over invoering  van BTW gesproken, waarbij ettelijke miljoenen zijn uitgegeven, merkte de coalitiefractieleider Asis Gajadien op. De BTW zou aanvankelijk ingevoerd worden in 2012, maar is steeds uitgesteld.

De solidariteitsheffing van 10% voor mensen en bedrijven die boven de SRD 150.000 inkomsten hebben, gaat per 1 februari in en geldt tot eind van het jaar. In de tussentijd vinden de structurele belastinghervormingen plaats. De regering werkt aan verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen. De regering zal er alles aan doen om de sectoren die nu geen belasting betalen binnen het formele en fiscale circuit te krijgen, zodanig dat deze sectoren in de vorm van belastingafdracht hun bijdrage leveren aan de financiering van de staatskas, staat in de motie van de coalitie.

De regering zal zich inzetten om de communicatie voor wat betreft deze maatregelen, goed verstaanbaar en begrijpelijk over te brengen naar de samenleving. In de motie wordt de regering opgeroepen binnen 6 maanden de volksvertegenwoordiging zo omstandig mogelijk te informeren over de belastinghervormingen, die zullen worden doorgevoerd, de voortgang daarvan en de voorlopige resultaten.
Advertenties