Allerlei
14 Jan, 03:46
foto


Covid-19: Versoepeling bij een 'R' van 1.22?
Ik ga niet afgeven op het OMT, maar het Team voorstellen om tijdens de persconferenties beelden van onze eigen Covid-19-patiënten vooral die in de ICU te tonen; privacy moet 'On Hold'. Beelden spreken een duidelijkere taal dan woorden. Om de ernst van Covid-19 in te zien moet ik het doen met beelden van buitenlandse zenders.

Covid-19 heeft geen Uzi, geen AK-47 en geen P90, maar is machtiger dan de grootste misdadiger/moordenaar; dat het OMT en elkeen in het Zorgsysteem toch hun vingers aan Covid-19 brandt is niet één maar oneindige bedankjes waard.   U allen zet zich 1x24 uur in tot beheersing van het probleem, nogmaals dank.

Ik ga ook niet afgeven op de First Lady; haar Covid-19-voorlichtingsfilmpje t.b.v. de jeugd vind ik prima. Gaat U zo door met Uw activiteiten en stoort U zich niet aan holle schreeuwers; enkelen hadden 10 jaren lang stembandontstekingen.

Voorlichting niet voldoende?

Is zeker voldoende. Vele jongeren hebben een smartphone en kunnen zelfs de internationale voorlichting volgen door minder te Tik-Tokken.

Lockdown

In mijn optiek zie ik 2 soorten overtreders. De ene groep heeft uit financiële wanhoop een extra job en haalt de '7 uur thuis' regel, niet.
De andere groep lokt de Politie uit. Bij de controleposten zie ik, op TV, enkelen staan met een thee-achtige vloeistof in een beker. Misschien voer voor de gedragswetenschappers om een beoordeling te doen gebaseerd op postuur, schoeisel etc..

Verzoek aan Directie van Apintie TV
Geachte Directie, jaren geleden had Henk van Eyck een T.T.P. interview met Eric Panneflek m.b.t. herstel van een vernietigde economie. De datum van het interview ben ik vergeten, maar niet de statement: 't.b.v. herstel i.h.b. de koersbeheersing moet je het volk arm maken' ; woorden van gelijke strekking. Kunt U deze uitzending herhalen en ook blijven herhalen opdat de quasi economen de inhoud goed tot zich kunnen nemen.

Vuurwerkterreur
In Borrelpraat no. 644 is dit onderwerp aan de orde geweest. Ja, tot na 1 januari wordt er nog vuurwerk afgeschoten en blijft de rommel nog dagen liggen. Enkelen stallen de vuurwerkdozen op de berm en ook op het wegdek uit om zo te tonen hoe vermogend ze zijn. Regelmatig vliegen vuurwerkfabrieken de lucht in en arm landje Suriname mag jaarlijks minimaal 40 containers van dit explosief importeren. In deze denk ik niet alleen aan Enschede in Nederland (jaar 2000) maar aan onze eigen Khien Shieng op 18 december 1962.

Psychiater R.W.Jessurun

Bij elke OMT persconferentie schiet uw artikel van 28-10-2020 op deze nieuwssite mij te binnen.  
Ik kan mij terugvinden in de inhoud.  

Huidige President van Suriname

Excellentie, loopt U niet te lang met steentjes in Uw schoenen. U kunt permanente voetzoolschade oplopen. Keep in mind op welke rigoureuze manier wijlen Ronald Reagan zich in augustus 1981 heeft ontdaan van die kwellende steentjes.

T.Sanches
Advertenties