De leugen regeert (deel 2)
06 Jan, 09:33
foto
Assembleelid Ann Sadi


(Ingezonden)

Ik zal de confrontatie voortzetten alsmede het geheugen van de huidige coalitie inclusief de regering opfrissen, over de leugens die zij toen aan het volk heeft verkondigt. De door mijn collega-parlementariër opgesomde feiten in het artikel De leugen regeert, heeft mijn collega aan de overzijde, helaas niet kunnen ontkrachten in haar reactie. De waarheid kan immers niet ontkracht worden, maar slechts bevestigd. Helaas zijn in de reactie weer enkele leugens en verdraaiingen opgesomd, die ik wel voor het volk zal ontrafelen.

De vraag “peh a minister deh” is een vraag voor de procureur-generaal. Daar moeten de mensen zich wenden. Na 6 maanden in DNA te hebben gezeten én de basale werking van de democratie niet kennen, spreekt al boekdelen. Richt u netjes een brief ter verduidelijking aan de procureur-generaal en stelt u hem die vraag. Als het geweten u niet in de steek gelaten heeft, neemt u dan ook die cases  mee, waarin uw partijgenoten verwikkeld zijn zoals die van RGD en de verdwijning van de AKB. De juiste informatie zult u van de procureur-generaal kunnen krijgen.

Opvallend is dat uw partijgenoten de vraag “peh a moni deh” niet meer stellen. Ik neem aan dat nadat u verschillende ministers heeft gehoord - hoeveel geld naar subsidie ging - u zich geen houding meer weet aan te nemen. Ook de besteding van de kasreserve is duidelijk uiteengezet in DNA. Gaat u de handelingen raadplegen alvorens u daarover een uitspraak doet.

Dat deze feiten voor gewetenswroeging zouden zorgen, wist ik wel. Ter herinnering van een andere leugen, wil ik uw geheugen verder opfrissen. U en uw partij leverden grove kritiek op goedkope basis goederen van Chotelal, waarmee de vorige regering de sociaal zwakkeren probeerde te helpen. Het is nu uw regering die de samenwerking voortzet. Heeft u dan niet voor het volk gelogen en het volk voor de gek gehouden? Nu nog heeft u kritiek op Chotelal, maar u maakt geen één opmerking in DNA. Dat zegt al veel over uw karakter. Waarschijnlijk legt u daarom de discussie over de prijs van een ei terzijde.

Waarover wilt u wel discussiëren? De prijs van een pakje brood, van een blikje sardien, een blik melkpoeder, een pak cement, de huishuur, de autoaflossing, de inschrijfgelden van studenten of de prijzen van andere goederen en diensten? U kunt het zelf aangeven en wij debatteren daarover in DNA. Waarschijnlijk bent u niet bekend met de prijzen in de winkels, omdat de leugen u heeft verblindt. We kunnen in DNA ook praten over de prijs van elektra en water na afschaffing van de geplande subsidie, of de invoering van de inkomsten- en loonbelasting en de verhoging van de omzetbelasting. Ziet u nu in hoe u voor het volk had gelogen toen u en uw partijgenoten aangaven dat de koers zou dalen en daarmee ook de prijzen van goederen. Als u werkelijk zo begaan bent met het lot van het volk, zult u dan tegen deze wetten moeten stemmen. Put your money where your mouth is!

Het enige wat u kunt doen is kopiëren en zelfs dat kan uw partij niet eens goed doen. Het sociaal vangnet is niet van uw regering. Het was reeds uitgewerkt en voor zes maanden geïmplementeerd door de vorige regering. Uw regering voert het verder uit. De Covid-ondersteuning was ook uitgewerkt door de vorige regering, laat uw regering dat ook spoedig uitbetalen. Voorts was afgesproken dat de TWK in het loon van de ambtenaren zou worden geïncorporeerd en zij nog 25% loonsverhoging zouden krijgen. Laat uw regering dat ook uitvoeren a.u.b. Het laatste waarover u en uw regering moeten praten, is een sociaal vangnet. Met de reeds getroffen maatregelen (zie de opsomming in De leugen regeert) heeft uw regering het volk letterlijk in een put geduwd.

In uw artikel heeft u geen woord gerept over nepotisme alsmede de friends and family benoemingen. Chapeau! Na bijkans twee weken heeft het volk mogen vernemen dat een sponsor/familielid van uw coalitiegenoot is benoemd tot beleidsadviseur met een salaris van SRD 12.000 per maand. Ik dacht dat de staatskas leeg was. Schaamteloos de leugens blijven verdedigen heeft geen zin. Wanneer u terug zult gaan naar het volk, zult u daar wel rekenschap voor moeten geven. Trouwens het volk van Commewijne kijkt reikhalzend uit naar de beloofde brug over de Surinamerivier. Zij hopen wel dat het komt. Of was ook dat een leugen die uw partijgenoten aan hun hebben verteld? Een volgende keer zal ik ook voor u opsommen wat de verworvenheden van de NDP-regering voor Commewijne zijn geweest.

Tot slot merk ik dat u uw kennis heeft verrijkt met de odo’s van mijn collega. Ik wil de discussie afsluiten met ‘’Djompo tek taki ano noti, fu tan hor’ing dat na kunst!”

Ann Sadi
(DNA-lid van de NDP fraktie)

Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March