Sewdien leest boeren de les
10 Nov, 14:24
foto
Minister Parmanand Sewdien bekijkt samen met een delegatie van LVV het afwateringssysteem van landbouwgronden in Nickerie. (Foto: CDS)


Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft boeren afgelopen weekend bij veldbezoeken aan rijstarealen in Nickerie eraan herinnerd, dat zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van secundaire en tertiaire lozingen. Achterstallig onderhoud zorgt voor stagnatie binnen het irrigatiesysteem. De overheid onderhoudt het pompgemaal. “De aanvoerleiding is hier helemaal dichtbegroeid, moet ik dat ook komen doen”, stelde Sewdien retorisch.

Volgens gemaakte afspraken onderhoudt de overheid de pompgemalen. Bij een interview aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS), zei Sewdien dat men blijft afgeven op de regering “maar de pompgemalen functioneren. Misschien niet honderd procent, maar wel in voldoende mate om de arealen van geschikt water te voorzien.”  De boeren moeten hun deel ook oppakken, zegt Sewdien.

Sommige boeren zaaien niet in, maar houden hun duikers voor de invoer van water toch open, met als gevolg dat andere boeren geen water kunnen krijgen. Sewdien is niet te spreken over deze verspilling van kostbaar water. “Boeren let op je verantwoordelijkheid! Als dat zo doorgaat, kan ik een dag besluiten ermee te stoppen. Ik kan niet met belastinggelden van het volk hier water gaan verpompen dat verspild wordt.” Er dreigen maatregelen tegen boeren die water verspillen. Zij riskeren een boete of zouden zelfs opgesloten kunnen worden.

Advertenties