VSB dringt aan op grondige evaluatie Wet Basiszorgverzekering
07 Nov, 08:33
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) dringt opnieuw aan voor een gedegen evaluatie en aanpassing van de Wet Basiszorgverzekering. De huidige problemen tussen de medische laboratoria en de zorgverzekeraars, en de eerdere tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de zorgverzekeraars over de te hanteren tarieven, zijn volgens de VSB wederom het gevolg van onduidelijkheden in de wet.

Voor de acceptatie van de wet is het noodzakelijk dat een evaluatie en aanpassing slechts tot stand komt na overleg tussen de sociale partners (overheid, bedrijfsleven en vakbeweging). De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft partijen aangeboden een bemiddelende en adviserende rol in het gerezen geschil te willen vervullen, hetgeen door de VSB wordt gewaardeerd. De VSB is middels de bij haar aangesloten bedrijven een direct belanghebbende bij dit conflict, omdat uiteindelijk zij de premies moeten betalen ter bekostiging van de zorg van hun medewerkers. 

Er is een dringend beroep gedaan op de minister van Volksgezondheid, ter voorkoming dat de medische zorg wederom in het gedrang komt en onze medewerkers tussen wal en schip geraken, een breed gedragen overlegstructuur op te zetten, voor een gedegen evaluatie en aanpassing van de wet, stelt de VSB in haar publicatie De Nieuwslijn.  
Advertenties