Open brief aan president Santokhi
26 Oct, 12:36
foto


Excellentie,
Zeer teleurgesteld en tegelijkertijd verontwaardigd heb ik geluisterd naar uw statement d.d. 25 oktober 2020 m.b.t de Covid-19-protocollen. U geeft keer op keer aan dat samenscholing van groepen groter dan tien personen verboden is. Ook geeft u aan dat feesten met inbegrip van huisfeesten verboden zijn. Als kers op de taart wordt er aangevuld dat er GEEN dispensaties verleend zullen worden.

Bij mij rijst de vraag of de protocollen en maatregelen slechts voor bepaalde groepen in de samenleving gelden. Als ik kijk naar uw bezoeken aan de verschillende districten merk ik op dat er steeds meer dan 10 personen aanwezig zijn. En dat ook nog in vele gevallen ZONDER mond- en neusbedekking en totaal niet met inachtneming van social distancing. Recentelijk hebt u samen met andere beleidsmakers deelgenomen aan een groot feest in ons rijstdistrict, waarna u uw verontschuldigingen heeft aangeboden na ophef over het feest op social media. Wat hebben we daarmee bereikt? In het Surinaams zouden we zeggen: "Sorry ne tja moesje ga Parijs".

Op verschillende plekken worden er dagelijks feesten gehouden. Zowel thuis als in de feestzalen/terrassen. Enkele zalen worden verhuurd en andere mogen niet verhuurd worden, omdat men dreigt de vergunning in te trekken. U zult er wel van op de hoogte zijn dat maatregelen slechts worden gehandhaafd, indien er sancties aan verbonden zijn. Het opvallende is dat juist de groep die erop zou moeten toezien dat de regels worden nageleefd, de agenten, zich schuldig maken aan het overtreden van de regels. Tot nu toe heb ik niet vernomen dat er is opgetreden door het zogenoemde Quick Response Team. Of sluiten wij onze ogen tegenwoordig voor bepaalde groepen? Als ik naar u luister en kijk, denk ik dat u een President bent van wie men kan zeggen dat hij zeker erop zal toezien dat regels voor iedereen hetzelfde zijn. Helaas blijkt dat niet uit de praktijk.

Hoe komt u op het idee dat een casino, let wel een airco ruimte, Covid-19 vriendelijk en veilig is en een open feest terras niet? Zijn er volgens u in de casino’s slechts 10 personen aanwezig? Ik begin mij steeds weer de vraag te stellen wie de adviseurs en bedenkers zijn van de maatregelen.

Hebt u erbij stilgestaan dat er een grote groep is die vanaf maart 2020 geen inkomen heeft. Muzikanten, zangers, artiesten, bands, dj’s, feest terrassen, obers, catering bedrijven, verhuurders van stoelen en tafels, lighting en decor bedrijven, eenieder zit zonder inkomen. Vaste lasten lopen door, personeel moet betaald worden. Van compensatie vanuit de overheid is er GEEN sprake.

Het is meer dan triest dat er nog steeds geen protocollen zijn voor deze sector.
Excellentie, aan een woord van bemoediging waarmee u uw statement heeft afgesloten, heeft deze sector niks. Een woord van bemoediging vult onze buiken niet en betaalt ook niet onze vaste lasten. In deze tijd van crisis wordt het alleen maar erger. Frustraties lopen op en gezinnen weten zich geen raad meer.

Kan de entertainment sector ook beginnen te werken en erna hun verontschuldigingen aanbieden? Of zullen we nu eindelijk samen om de tafel zitten en protocollen vaststellen zodat ook deze sector met inachtneming van de Covid-19 protocollen weer aan de slag kan.

Ik hoop van harte dat deze brief en boodschap u bereikt en een aanleiding is voor u om mij uit te nodigen samen met andere belanghebbenden voor een gesprek.

Ragini D. Dhanes MICL LL.B.
(ra_dhanes@hotmail.com)

Advertenties