VES wacht oplossing regering in Oppenheimer-lening af
23 Oct, 00:52
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) wacht de oplossingen af die de regering zal aandragen over het niet kunnen aflossen van de rente voor de Oppenheimer-lening. De regering zegt zich genoodzaakt te zien de geprojecteerde US$ 26 miljoen aan rentelasten als gevolg van de US$ 550 miljoen welke via Oppenheimer is geleend tegen een rente van 9.25%, niet te betalen.

Ondervoorzitter Swami Girdhari, om een reactie gevraagd, zegt dat de VES de vorige regering systematisch heeft gewaarschuwd voor al de ongunstige leningen die zijn gesloten. "Maar we hebben ook deze regering gewaarschuwd. Al sinds de verkiezingsperiode hadden we ze erop gewezen dat het noodzakelijk is om een gebalanceerd herstructureringsprogramma te hebben om de economische problematiek op te lossen," stelt Girdhari. 

"We hebben zo'n 4 maanden terug al meegemaakt wat het betekent voor onze rating als we niet in staat zijn te voldoen aan de verplichtingen. We kregen toen een downgrading. Dit hebben we absoluut nu niet nodig. De autoriteiten moeten serieus werken aan een goed en evenwichtig herstelplan en de inspanningen moeten gericht zijn op het scheppen van vertrouwen en het gezond maken van de economie. Men moet nu terstond ophouden met het beloven van bruggen links en rechts en het faciliteren van 'family and friends', benadrukt de VES-topper. 

De regering voert aan dat ze een economie overgenomen heeft die in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan wordt het land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting dit jaar 20% van het BBP zal benaderen. 

In de eerste drie maanden heeft de regering al een eigen financieel en economisch hervormingsprogramma ontwikkeld, waarvan de unificatie van de wisselkoers en de aanpassing van de verbruiksbelasting op brandstof al zijn uitgevoerd. De regering zegt hard te werken aan consensus met onder andere vakbonden en de particuliere sector. De regering is ook actief bezig met het IMF en andere internationale financiële instellingen om financiële steun te verkrijgen die een overeengekomen programma van fiscale en economische hervormingen zal ondersteunen. 

Het ministerie van Financiën zal gebruikmaken van de 30-dagen respijtperiode op de coupon die op 26 oktober 2020 vervalt op de US$ 550 miljoen 9,25% obligaties die in 2026 verschuldigd is, om in contact te treden met haar externe financiële crediteuren en internationale partners. Financiën zal alle houders van commerciële verplichtingen van de Republiek uitnodigen voor een beleggerspresentatie die zal plaatsvinden op 30 oktober. Tijdens de beleggerspresentatie zullen verdere details van de huidige financiële en economische positie besproken worden en zullen de vervolgstappen in het proces om de overheidsschuld beheersbaar te maken, aan de orde worden gesteld. White & Case LLP en Lazard Frères treden op als juridische en financiële adviseurs van Suriname. 
Advertenties