Sozavo bezig met opschonen bestand
25 Sep, 13:17
foto
Minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo.


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) verfijnt zijn bestand. "As we speak vindt er een huis aan huis screening plaats om na te gaan of de aangegeven aantallen in het Sozavo-bestand de werkelijke aantallen zijn." Uraiqit Ramsaran, minister van Sozavo, zegt dat met de aanzuivering van het bestand een aanzet is gepleegd om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Verder zal ook worden gewerkt aan verzelfstandiging van zwakke huishoudens. De bewindsman sprak donderdag op een gezamenlijke persconferentie van de regering over de crisisbeheersing. Deze heeft plaatsgevonden in de Congreshal. 

Te midden van de economische crisis en de Covid-19 pandemie hebben zwakke huishoudens het extra zwaar. "Als we kijken naar de normale huishoudens, die al het een en ander te werk stellen om hun brood te verdienen, dat zij het zwaar hebben, laat staan de zwakke huishoudens die geregistreerd zijn bij Sozavo." Het ministerie registreert  verschillende categorieën hulpbehoevenden, waaronder zwakke huishoudens. Die komen dan in aanmerking voor materiële of immateriële bijstand. Momenteel is een project gaande waarin de hulpbehoevenden een 'Covid-pakketten' krijgen. 

Daarnaast is de financiële bijstand aan de verschillende doelgroepen verhoogd, zoals door de minister van Financiën is bekendgemaakt. Zo is de Algemene oudedagsvoorziening (AOV) verhoogd van SRD 525 naar SRD 750, is Algemeen kinderbijslag opgetrokken van SRD 50 naar SRD 75, ontvangen mensen met een beperking binnenkort SRD 500 in plaats van SRD 325, maar ook de zwakke huishoudens ontvangen dan SRD 500 in plaats van de voormalige bedragen die beneden de SRD 45 lagen. Deze verhogingen gaan per november in. 

Het ministerie van Sozavo versterkt via verschillende departementen hulpbehoevende groepen in de samenleving. Vorige maand heeft minister Ramsaran een bezoek gebracht aan werkarmen in het district Coronie en Nickerie. Daarbij heeft hij de medewerkers bedankt voor hun inzet en aangemoedigd om in hun werk de hulpbehoevende mens voorop te stellen. 
Advertenties