Zonne-energie dient een nationale aanpak (1)
25 Sep, 17:31
foto


De toepassing van zonne-energie in Suriname zal, ondanks de slechte financieel economische situatie, ongetwijfeld toenemen in de komende jaren. Dit, mede vanwege beschikbare donormiddelen, particuliere investeringen door de afname van energie subsidies, reeds beschikbare credit lines afkomstig van China en India, alsook leningen vanuit multilaterale organisaties zoals de IDB, CDB en de ISDB.

Toepassing in het binnenland.
Suriname telt meer dan 200 dorpen, waarvan bijkans 130 voorzien zijn van een generator voor 4 tot 5 uren stroom per dag. Vanuit India en China zijn indertijd credit lines verstrekt aan de overheid voor 10-tallen miljoenen Amerikaanse dollars t.b.v. grootschalige energievoorziening voor dorpen in het binnenland. Via de Inter American Development Bank (IDB), heeft de vorige regering het dorp Atjoni kunnen plaatsen op 24 uurse stroom. Er zijn meerdere solar parken in de pijplijn voor het binnenland alsook voor Nickerie en Coronie. De dorpen Goejaba en Pikingslee heeft de overheid via een Chinees bedrijf laten voorzien van zonne-energie systemen. Particuliere organisaties zoals ACT, IC, Guguplex e.a. hebben vanuit de particuliere sector ook tal van zonne-energie projecten met donormiddelen kunnen realiseren in het binnenland.

Zonne-energie in Paramaribo en districten.
In de kuststreek is de toepassing van Grid connected zonne-energie systemen voor bedrijven en huishoudelijke grootverbruikers een mogelijkheid om gebruik te maken van de zon om zelf energie op te wekken en hiermede een deel van hun kosten te spreiden. De nieuwe energiewet biedt deze mogelijkheid. Ik pleit al sedert 2012 voor een nationale aanpak op dit stuk, zowel bij de regering alsook bij de toenmalige EBS-leiding. Bedrijven en huishoudelijke grootgebruikers zullen geconfronteerd raken met de verhoging van de energieprijs en wel in een periode waar elkéén het moeilijk heeft en de breedste schouders gevraagd worden om solidair te zijn. Bij een nationale aanpak, waarbij ook de financiële sector een belangrijke rol kan spelen, kunnen bedrijven en grootverbruikers tijdig de nodige investeringen plegen om de op handen zijnde verhoging van de energieprijzen duurzaam op te kunnen vangen door het wegvallen van overheidssubsidies.

Energie tarieven stelsel.
Energie vanuit de EBS en de Dienst Elektrificatie Voorziening Binnenland (DEV) zijn grotendeels gesubsidieerd. De EBS gebruikt het zogenaamd staffelsysteem bij het berekenen van het energieverbruik op maandbasis voor huishoudens.  De hoogste tariefschijf is voor de huishoudens die boven de 800 kwh per maand gebruiken en is gesteld op SRD 1.31 per kwh. Bij een koers van 1 op 7 kwam deze verhoging in 2016 op bijkans USD 0.19 per kwh. De vraag die thans rijst is, wat  er nu zal gebeuren daar de koers officieel verdubbeld is.
Kleine commerciële bedrijven betalen momenteel een flat rate rond de srd 0.50  per kwh. Dit is minder dan USD 0.04  per kwh. Hoeveel van deze subsidie zal losgelaten worden en wat zal de impact zijn en wat zijn de alternatieven voor deze groep ondernemers?

De prijzen van zonnepanelen maken een neerwaartse trend door en panelen hebben doorgaans een economische levensduur van 20 tot 25 jaar en kunnen technisch wel meer dan 30 jaren mee. Besturen is vooruitzien.

Wat  is nodig bij een nationale aanpak :
1. De overheid zal evenals Guyana en andere landen de importheffingen op zonne-energie producten moeten stopzetten.
2. Een pakket aan incentives geven aan bedrijven die willen investeren in het toepassen van Renewable Energy en  Energy Efficiency ( RE&EE). Suriname verbruikt steeds meer energie voor niet productieve doeleinden.
3. Werken naar efficiëntere procedures rondom het proces van het aanvragen van toestemming alsook de goedkeuring voor zonne-energie installaties op het elektriciteit netwerk.
4. Een nationale commissie bestaande uit de regering, het bedrijfsleven, het binnenland e.a. zodat wij een nationale roadmap en portfolio voor de toepassing van hernieuwbare energie kunnen vastleggen. Internationaal is het gangbaar dat 10% van het elektriciteitsnetwerk met gemak zonne-energie penetratie aankan. Dit geeft ons een opstart speelruimte van 10 tot 20 Megawatt op ons elektriciteit netwerk.
5. Bedrijven werkzaam in de zonne-energie sector moeten zich bundelen om concurrerende producten, prijzen en diensten aan te kunnen bieden. Hiervoor was er in 2013 reeds een aanzet gegeven.
6. De VSB, ASFA, KKF en Consumenten vereniging kunnen ook hierop inspelen door hun leden tijdig te informeren welke mogelijkheden er zijn t.a.v. de op handen zijnde tarieven verhoging van water en elektriciteit.
Bij een doelgerichte nationale aanpak met alle relevante actoren, kan zonne-energie in geheel Suriname een ondersteunende factor zijn in ons streven naar nationale ontwikkeling van onze natuurlijke hulpbronnen. De zon is één daarvan.

Orlando Olmberg
Solar specialist en consultant.
solar4su@gmail.com


Advertenties