Verkeerveiligheidsmaand afgesloten te Wanica
16 Sep, 16:37
foto


Automobilisten en bromfietsers werden woensdagmorgen door politieagenten gevraagd zich te begeven naar leden van Korps Suriname Verkeervrijwilligers (KSV) en vele jeugdige padvinders aan de Indira Gandhiweg. Totaal 250 bumperstickers werden aangebracht op voertuigen en prijsvragen werden gesteld over verkeersgerelateerde zaken. De minister van JusPol, Kenneth Amoksi, voegde zich ook bij de groep om een handje te helpen. Daarna werden enkele speeches gegeven waarna de afsluiting van de negende verkeerveiligheidsmaand (VVM) plaatsvond. 

Met het thema ‘Geef voorrang aan gezondheid en veiligheid’ heeft het KSV tezamen met andere partners en personen een vrij goede VVM dit jaar kunnen organiseren. Ondanks alle toestanden rondom het Covid-19 gebeuren was het mogelijk om diverse activiteiten te ontplooien zoals:
- het inspreken door diverse personen van wel 55 verkeersquotes voor distributie naar de media
- de aanvang van het maken van verkeersinfomercials waarvan de scripts tot stand zijn gekomen door jongeren van VOS- niveau
- start training ‘Naar verantwoord en veilig verkeer’ aan particuliere GLO-schoolvervoerders 
- snelheidscontrole in Paramaribo, Wanica en Commewijne
- enquête over gedrag in het verkeer via social media
- via diverse mediabronnen aandacht schenken aan verantwoord en veilig verkeer
- op gang brengen van deelname voor bromfietscertificering bij jongeren 
- meer bekendheid en meer draagvlak creëren voor het werk van KSV 

Het is ook dit jaar weer zo dat we jammer genoeg verkeersdoden (4) in de VVM, bekend als de 1515  verkeerveiligheidsmaand, hebben gehad. Bij de prijsvragen aan weggebruikers wist het overgrote deel niet van wanneer tot wanneer deze VVM liep en sommigen hadden er ook nooit eerder van vernomen. 

Bromfietsers wisten over het algemeen helemaal niet dat de maximale toegestane snelheid voor hun 30k/uur was. Zie hier ook de noodzaak van verkeerseducatie voor die doelgroep die vaak genoeg ook verkeersslachtoffer of verkeersdode wordt. Menigeen is het er wel mee eens dat gedragsverandering en ombuiging van mentaliteit moet gebeuren wil je veiliger verkeer hebben. Handhaving van controle op verkeersregels behoort echter ook tot de belangrijke taken. 

Verrassend was weer wel dat mensen snel verkeersovertredingen konden opnoemen! Iets van 70 give aways voor goede antwoorden van de prijsvragen zijn verstrekt aan verkeersdeelnemers die eigenlijk, niet eens wisten waarvoor zij langs de zijkant gedirigeerd werden. Aan de gespannen gezichtsexpressie van sommigen was het vermoeden dat het een reguliere verkeerscontrole was. Men vertrok uiteindelijk weer opgelucht weg met een bumpersticker met als tekst: ‘Geef voorrang aan gezondheid en veiligheid’ of ‘Let op uw rijgedrag’.

Het KSV hoopt dat elke verkeersdeelnemer zich bewust is hiervan en dan niet alleen in de verkeerveiligheidsmaand! Laten wij met zijn allen hieraan werken, het leven, ja, ons leven verdient het.
Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September