Santokhi: Regering moet fundamentele maatregelen treffen
15 Sep 2020, 22:50
foto
President Chan Santokhi zegt dat de regering werkt voor de volgende generatie. (Foto: René Gompers)


De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een "zware en bijzondere" taak. Zij gaat de regering onder leiding van Chan Santokhi moeten helpen een beleid te maken waarbij het volk generaties lang welvaart moet gaan ervaren. "Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing," benadrukt Santokhi. "Daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen. Om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien."

De nieuwe leden van de SER én hun plaatsvervangers, samen 26 , zijn maandag in de Congreshal geïnstalleerd.  Santokhi heeft de leden op het hart gedrukt om actief te zijn, rekening te houden met andere meningen en om hun interne problemen op te lossen. Het orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de regering, werknemers en ondernemers. Santokhi voegde eraan toe dat behalve problemen er ook nieuwe kansen zijn voor het land. De gigantische olievelden voor de kust en de hernieuwde belangstelling van investeerders haalde hij als voorbeeld aan. De SER moet helpen ervoor te zorgen dat de vruchten van deze kansen, het Surinaams volk ten goede komt en niet slechts kleine groepen.

"De regering rekent erop dat u continu in dialoog met ons gaat zijn," deelde Santokhi mee. "Als er verschillen zijn van inzichten en meningen, laten we dat goed doorpraten. De crisis is te groot, het is heel ernstig. Als we een oproep doen: daar waar er nog kleine verschillen zijn onderling in welke organisatie dan ook…laten we die kleine verschillen oplossen. Laten die kleine verschillen niet het proces van dialoog die we met SER willen inzetten gaan beïnvloeden." De president vindt dat de SER ook moet zorgen voor balans. Informatie over de te nemen maatregelen moet goed gecommuniceerd worden om rust te handhaven.

Deze regering is niet bang om de moeilijke beslissingen te nemen, stelde de president. Hij wees op de "moeilijke en bijzonder taak" die op de schouders van het orgaan rust, maar desondanks verwacht hij "gefundeerde inspraak en advies" van de SER. Het pakket aan maatregelen wordt binnenkort bekendgemaakt. De SER gaat het direct moeten doornemen, bespreken en advies uitbrengen.

"Bij elke verkiezing rekent de burger onverbiddelijk af," merkt Santokhi op. "Dit maakt dat vele politici en beleidsmakers de noodzakelijke structurele en duurzame maatregelen niet durven te nemen. Ze maken het liefst beleid met weinig  onzekerheden en een beperkte visie: korte termijn maatregelen. Beleid dat duurzame maatregelen uit de weg gaat, beleid dat alleen gericht is op de volgende verkiezingen. Niet deze regering, dat is niet onze visie." Het staatshoofd benadrukte dat het beleid gericht is op de huidige generatie én de volgende generaties. "Die moeten het goed hebben. Deze regering durft het wel aan om de noodzakelijke maatregelen te nemen."

René Gompers
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March