Adhin: Statutenwijziging bij Staatsolie was vóór de verkiezing
01 Sep, 05:14
foto
Ex-vicepresident, Ashwin Adhin


President Santokhi komt wederom met foutieve informatie, deze keer inzake de statutenwijziging bij Staatsolie. Het staatshoofd wekte de indruk dat er na de verkiezing heimelijk een wijziging is gepleegd in de statuten van Staatsolie, het tegendeel blijkt echter waar en is te verifiëren met alle onderliggende stukken.

Het besluit over de noodzaak van aanpassing van de statuten van Staatsolie is genomen op 20 februari 2020 door de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie. Voorafgaand aan de wijziging werd afgesproken dat de RvC en vertegenwoordigers van Staatsolie Maatschappij de zaken die aanpassing behoefden, zouden identificeren. Het was nodig om de verouderde statuten aan te passen aan de wens van de maatschappij om een internationaal beursgenoteerd bedrijf te worden. Hiertoe is ook qua toezichthouders een kwaliteitsslag nodig om de ontwikkelingen in de oliesector met goed bestuur te kunnen begeleiden.

De RvC heeft hiertoe vanuit haar zijde een voorstel gedeeld met de Staatsolie Maatschappij. Vertegenwoordigers van Staatsolie Maatschappij hebben op hun beurt het voorstel bestudeerd en additionele wijzigingen voorgesteld. Verschillende overlegmomenten resulteerden in een consensus over de door te voeren wijzigingen. Deze werden geaccordeerd door de toenmalige RvC en directie; en vervolgens goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 16 april 2020 door de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, in deze de gewezen vicepresident Adhin.

Tijdens de AvA werd de Managing Director tevens gemachtigd om de wijziging van de statuten te plegen bij de notaris. De wijzigingsakte is uiteindelijk op 2 juni 2020 gepasseerd bij notariaat Badal. Het besluit tot wijziging is dus ruim een maand vóór de verkiezingen met inachtneming van alle wettelijke procedures genomen; te weten op 16 april 2020. Ook de wijzigingsakte is nog voor de bestuurswisseling gepasseerd, te weten 2 juni 2020 jl.

De insinuaties dan wel beschuldiging als zou deze wijziging buiten de officiële wegen van een AvA om zijn gebeurd, zonder dat de zaken bekrachtigd zouden zijn, is een volstrekte onwaarheid. Daarbij staven de notulen van de overlegmomenten dat de directie de besluiten ondersteunde; de insinuaties over ontevredenheid van het directieteam is daarbij dus nog een onwaarheid.

Het kan toch niet dat president Santokhi wederom ondoordacht en beschuldigend zegt dat de vorige regering zaken gedaan heeft om zijn regering in problemen te brengen, terwijl de wijziging juist goed bestuur faciliteert? Trouwens, daar kan de president toch überhaupt niet tegen zijn? Zelfs de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, laat zich meeslepen door deze ondoordachte beschuldigingen over te nemen van president Santokhi. De wijzigingen in de statuten zijn immers bedoeld om onafhankelijk, gekwalificeerd en goed bestuur te bevorderen bij een van onze belangrijkste staatsbedrijven.

Heer Santokhi, u bekleedt het ambt van president en vertegenwoordigt aldus het instituut. De verkiezingscampagne is achter de rug, toont u staatsmanschap door de waarheid te spreken. Ik verzoek u met klem het instituut niet te laten vallen naar het niveau waar dit instituut van president totaal ongeloofwaardig overkomt door consequent stellingen en uitspraken te doen, die niet onderbouwd zijn. U begeeft zich zodoende op zeer glad ijs!

Daarbij wil ik u vragen om u te verdiepen in de argumentatie die geleid heeft tot de statutenwijziging, zodat u zich niet laat verleiden tot ondoordachte aanpassingen tegen het nationaal belang.

Michael Ashwin Adhin
Gewezen vicepresident van de Republiek Suriname, als gemandateerde van de aandeelhouder voor het houden van de AvA
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January