Ex-minister Chotkan tekent 'wurgcontract' met NVB-directeur
17 Aug, 06:06
foto
Contract van NVB-directeur Guno Robertson is met vijf jaar verlengd, vóór de vervaldatum, door ex-minister Vijay Chotkan.


Ex-minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft op 22 mei 2020 het contract van de directeur van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB), Guno Robertson (64) herzien. Naast een salaris van US$ 4.500 zijn er diverse voorzieningen in het contract, dat met 5 jaar is verlengd en eindigt van rechtswege op 10 december 2025. Er was een arbeidsovereenkomst gedateerd 10 december 2018. De regering Santokhi/Brunswijk zit in haar maag met dit 'wurgcontract'. 

Robertson maakt gebruik van zijn privé auto waardoor hij per maand US$ 1.000 aan vervoerstoelage zal ontvangen. Hij heeft recht op een ongevallenverzekering en/of overlijden van US$ 50.000 tijdens het uitoefenen van zijn dienst. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ontvangt de directeur de eerste negen maanden zijn vol salaris en toelagen. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte langer dan negen maanden, ontvangt hij daarna voor elk actief dienstjaar drie maanden van zijn vol salaris. Bij overlijden tijdens de contractperiode worden de begrafeniskosten gedekt (maximaal US$ 2.750). 

Per dienstjaar heeft de directeur van NVB aan kledingtoelage US$ 1.250. Bij overlijden van de directeur ontvangen zijn erfgenamen een uitkering ineens gelijk aan twaalf maal het laatste door hem ontvangen salaris, onverminderd andere uitkeringen. Voor buitenlandse dienstreizen wordt aan uitrustingskosten US$ 1.250 per jaar betaald. Aan telecommunicatie ontvangt Robertson US$ 200 per maand. Alle aanvullingen en verruimingen die aangebracht zijn in het contract, zijn per 1 juni 2020 ingegaan. Het contract kan tussentijds niet worden opgezegd door werknemer of werkgever. De verkoopkoers van de Centrale Bank van Suriname op de dag van de uitbetaling is van toepassing op de bedragen. 

Chotkan heeft op 2 juli de raad van commissarissen van NVB op de hoogte gesteld van het besluit tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Volgens hem bevindt het bedrijf zich in een transitiefase. Gelet op de lopende projecten is besloten de arbeidsovereenkomst die op 10 december 2020 expireert, aan te passen. 
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May