Vakbeweging herhaalt steun aan regering
08 Aug, 13:38
foto
Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, president Chan Santokhi en minister Albert Jubithana van TCT bij de consultaties van de vakbonden. (Foto's: CDS)


De vakbonden in Suriname zijn bereid om de regering te ondersteunen om de economie van het land weer gezond te maken. De regering die de vakbonden als volwaardige gesprekspartner beschouwt, heeft toegezegd bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke aspecten van de vakbonden. Op korte termijn zullen partijen in meer detail overleggen. Waar nodig zal in dialoog worden getreden en zullen inzichten worden uitgewisseld over de korte termijn maatregelen die de regering wil treffen.

De regering heeft vrijdag gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Ravaksur, de vakcentrale C-47, FAL, De Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren, de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname en de Douanebond. De regering wil een gezonde verstandhouding handhaven met de vakbonden en zegt dat de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen bij de oplossingen van de immense problemen die de regering bij de transitie heeft aangetroffen.

De regering heeft de vakbeweging gerust gesteld dat niet alleen wordt gedacht aan belastingmaatregelen. Er wordt ook gedacht aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen. Zo hoeft het afbouwen van subsidies op water en elektriciteit worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Uiteindelijk mogen volgens de regering de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen.


Een deel van de vakbeweging bij de consultaties met de regering. 

De Communicatie Dienst Suriname noteert dat de vakbonden de regering vruchtbare inzichten hebben gegeven over mogelijke budgettaire maatregelen. De consultaties tussen regering en vakbonden waren een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Regering Santokhi/Brunswijk vindt dat om een realistisch beleid te formuleren en de effectieve uitvoering daarvan te garanderen, het belangrijk is om te luisteren naar de samenleving.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October