Column: Eenkennige communicatie verkeerd begin
21 Jul, 00:59
foto
Er is een zonnige toekomst beloofd die zich na 9 maanden moet beginnen te manifesteren. Een groot deel van de kiezers heeft de partijen die aan de macht zijn mandaat gegeven met hoop op een beter leven. (Foto: RaNi)


De regering Santokhi-Brunswijk maakt vanaf het begin fouten door informatie die bestemd is voor alle Surinamers, slechts te delen via bepaalde media. Journalisten hebben deze kwestie openlijk aangekaart toen ook de samenwerking tussen de vier partijen, werd aangekondigd via één medium. Nationale zaken, maak je nationaal bekend. De nieuwe coalitie heeft dat ook toegegeven en beloofd dat het nooit meer zou gebeuren! Waar is de mantra van transparantie en kan er ook eenheid in communicatie zijn?

De president heeft na zijn inauguratie nog geen persconferentie belegd, maar legde maandagavond uitgebreid op Apintie TV in To The Point uit welke indrukwekkende besluiten er al zijn genomen. Een dag ervóór, zondag, was hij op Radio ABC. Elk medium mag net zoveel primeurs hebben als het mogelijk is. Maar het is fout om informatie die bestemd is voor het hele land, alvast te vertellen via bepaalde media. Dit was één van de kritieken op de vorige regering, en prompt doen de nieuwe president en diverse ministers hetzelfde. 

Een dream-team is het niet geworden - zoals was beloofd - maar de ministers zijn intussen aan de slag gegaan en krijgen het voordeel van de twijfel. Met de benoeming tot lid van de regering betekent niet automatisch dat alle kennis om de job te doen, aanwezig is. Regeringsfunctionarissen moeten bereid zijn te leren en zich open op te stellen om te kunnen slagen. En ze moeten vooral geen dingen doen, die het daglicht schuwen. 

De regering moet nog in alle hoeken en gaten kijken naar wat ze heeft overgenomen. In elk geval zijn heel wat tijdbommen al aan de oppervlakte gekomen. De vele benoemingen, contracten en salarisverhogingen moeten onder de loep worden genomen. Dat de situatie erg zou zijn, was van te voren bekend. "Met geen pen te beschrijven," drukte president Chan Santokhi de chaos die hij aantreft uit, na zijn uitverkiezing in het parlement. Misschien is dat de reden waarom de vicepresident en de prins van Marowijne zich liever door de lucht verplaatsen. Vanuit een hoogte is het landschap beter te verkennen. 

Allereerst is er geld nodig voor het betalen van onder andere salarissen, pensioenen, AOV en vakantiegeld. De uitgaven zijn groter geworden, want er zijn nieuwe ministers bijgekomen, terwijl de oude hun salaris nog doorbetaald moeten krijgen met alles erop en eraan. Daarnaast moeten er onder andere nieuwe raadsadviseurs, beleidsadviseurs, consultants, policy makers, communicatie-mensen in dienst worden genomen. En aangezien veel auto's voor een habbekrats 'verkocht' zijn, moeten nieuwe geïmporteerd worden. Jammer dat in de transitie-fase deze zaken niet besproken zijn.  

De regering gaat als eerste geld lenen om het hoofd boven water te kunnen houden. Er is nu geen keus dan op de oude voet door te gaan. Hoe zit het nu met het schuldenplafond? Wil minister Armand Achaibersing van Financiën nu al in de gevangenis, of wordt de wet gewijzigd? Maandag is gesproken met de banken om ondersteuning te geven. Voor deze maand alleen al is er SRD 1 miljard nodig, want er moet vakantiegeld worden betaald. Om even ademruimte te hebben, moet er zeker SRD 2 miljard ergens vandaan worden gehaald. De banken hebben de vorige regering behoorlijk ondersteund, maar op het eind is het onherstelbaar misgegaan met de affaire rond de kasreserve. Het is te verwachten dat de banken, - al dan niet allemaal - de regering een ruggensteun zullen geven. 

Lenen is echter niet de duurzame oplossing, want daar hebben we meer dan genoeg van gezien in de afgelopen tien jaren en zeker de laatste vijf jaren. Het loodzware gewicht van die leningen voelt de samenleving elke dag. Die last zal toch nog zwaarder worden, is in het vooruitzicht gesteld. Santokhi heeft al gesuggereerd dat er een solidariteitsheffing zal komen. Maar dat is niet genoeg. De wisselkoers zal moeten worden aangepakt. Er moet meer geld in het laatje komen, dus wie weet gaat de governmenttake opnieuw de lucht in. De regering zal moeten bezuinigingen en heeft dat ook aangekondigd. Woensdag is er weer een regeringsvergadering en het is te verwachten dat er maatregelen zullen worden getroffen. 

Intussen loopt de Covid-19-situatie uit de hand. Er is nog geen nieuw managementteam bekendgemaakt, terwijl het om een prioriteit gaat. Er is veel geklaagd over de manier van communicatie van het 'oud' managementteam. Maar de nieuwe bewindvoerder op Volksgezondheid maakt meteen een foute start door te bepalen dat de Covid-19-website één keer per dag zal worden geüpdatet. Minister Amar Ramadhin zal verbaasd zijn hoe vaak de media de Covid-19-situatie zal bijwerken, nog voordat zijn 'situation report' uit is. De Covid-19-situatie leent zich niet voor probeersels, er is een strakke aanpak nodig waarbij informatie naar de samenleving - de doelgroep van de coronavirus-infectie - meer dan noodzakelijk is. Terwijl de besmettingen en doden toenemen, ziet het ernaar uit dat bij velen de alertheid terugvalt. Groepjes van meer dan vijf staan gezellig voor de winkels en op andere plaatsen te borrelen en bij te kletsen. Geen aandacht voor social distancing of gezichtsbescherming. De controle lijkt ook te verwateren. Het staat buiten kijf dat er kordaat actie nodig is met daaraan gekoppeld een goede communicatie naar de samenleving.

We praten veel, maar communiceren slecht. Dat blijkt keer op keer. De president en zijn team lijken van begin af éénkennig te zijn. Goed beleid valt en staat met communicatie, intern en ook extern. De regering heeft er baat bij dat de samenleving goed wordt geïnformeerd. Transparantie is het woord dat steeds in de mond is genomen door de nieuwe coalitie. Laat er dan ook een transparant mediabeleid zijn. In de achterliggende periode hebben de media ook te maken gehad met selectieve communicatiekanalen. Als de afspraak allang gemaakt was, moest deze gewoon afgezegd worden tot na de persconferentie van woensdag. Het zou de regering sieren om ver te blijven van de media-misstappen van haar voorgangers. Media zullen altijd achter de informatie komen, met of zonder transparantie. Het is waar de regering voor kiest. In elk geval hebben de journalisten vanaf dag 1 gewaarschuwd voor het pad dat nu wordt gevolgd, en tot nog toe is die roep opgegaan in de wind. Het is een verkeerd begin om luisteraars van Bakana Tori te dwingen naar Apintie TV te kijken! Een verandering van setting, van B naar A?

Nita Ramcharan
Advertenties