Santokhi: Moeilijke klus maar problemen worden aangepakt
14 Jul, 00:00
foto
Gekozen president Chan Santokhi tijdens een persconferentie na de verkiezing, maandag. Hij belooft het vertrouwen van het volk niet te zullen beschamen. (Foto: Raoul Lith)


De gekozen president Chan Santokhi en gekozen vicepresident Ronnie Brunswijk hebben tijdens een persconferentie maandag benadrukt dat het een moeilijke klus zal zijn om met een lege staatskas en bergen schulden het overheidshuishouden te kunnen draaien. In de overgangsperiode is met veel moeite voorkomen dat Suriname in 'default' zou raken, waar het land als wanbetaler te boek zou staan. Ruim US$ 13 miljoen aan buitenlandse verplichtingen (IDB en Oppenheimer) is betaald, terwijl de US$ 125 miljoen schuld bij Oppenheimer herschikt moet worden. Door leningen van de banken zijn salarissen in juni uitbetaald. Salarissen en vakantiegeld zijn weer een uitdaging deze maand. 

Wanneer de regeermacht op 16 juli wordt overgenomen en het regeerteam ook meteen aantreedt, kan met mandaat gesprekken gevoerd worden met banken en andere financiële instellingen. "Wanneer een land geen salaris kan betalen aan ambtenaren, dat weet u dat er een heel grote schuld is. Erger is nog de leningen die genomen zijn en terugbetaald moeten worden," illustreert Brunswijk de problemen. Volgens hem moet eind van de maand weer US$ 26 miljoen worden afgelost. Brunswijk merkt op dat elke dag nog schulden tegengekomen worden. Op dit moment kan niet worden aangegeven hoe groot de schuld is. 

"We hebben een campagne gevoerd, we hebben aan de samenleving issues gepresenteerd. We hebben de samenleving oplossingsmodellen gepresenteerd. We hebben ook verwachtingen gecreëerd, dat we de problemen gaan aanpakken. En de samenleving heeft ons mandaat gegeven", zet de aankomende president de cruciale zaken een rijtje. De problemen worden al aangepakt, nog voordat de regeermacht is overgenomen. Er zijn overlegmomenten geweest met de regering om de meest urgente zaken te bespreken. Het gaat om de schuldencrisis en aanpak van Covid-19. Zo is voorkomen dat Suriname de status van 'default' te krijgen. De kredietbeoordelaars hebben Suriname net op het randje geplaatst, merkt Santokhi op. Enkele uren later heeft Fitch Ratings Suriname alsnog gedegradeerd naar de laagste status ooit in zijn geschiedenis. 

Na donderdag zijn de problemen op het bord van de nieuwe regering. Santokhi zegt dat er niet wordt gewacht. Er worden gesprekken gevoerd met de banken en de regering over deze kwestie. "Wij zijn er nog niet", merkt de politicus op. Het overleg wordt voortgezet. De aankomende president vroeg een kans om te regeren. Het volk heeft de coalitie het mandaat gegeven van 33 zetels. De oppositie heeft aangegeven zich constructief te zullen opstellen. De uitdaging is om de boodschap goed op te pakken. Het vertrouwen dat het volk gegeven heeft aan de nieuwe coalitie, zal niet worden beschaamd, belooft de gekozen president. Donderdag zal het 'dream team' gepresenteerd worden om het land te regeren. 
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September