Dr- en rr-leden Nickerie ook in functie
07 Jul, 16:10
foto
De tien dr-leden die in Nickerie zijn beëdigd en geïnstalleerd. Het 11e gekozen lid was afwezig.


Tien van de elf gekozen districtsraadsleden (dr) van het district Nickerie zijn vanmiddag beëdigd en geïnstalleerd. Minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, is vanmorgen daarvoor speciaal afgereisd naar Nickerie. Een lid was door bijzondere omstandigheden afwezig voor de beëdiging.

De eerste dr-vergadering zal na vandaag worden gepland, waarbij het oudste lid in jaren de vergadering zal leiden. Op die bewuste vergadering zullen de geloofsbrieven worden onderzocht worden, waarna er een ondervoorzitter en secretaris zal worden gekozen. Nickerie telt 65 rr- en 11 dr-leden. De NDP heeft 2 dr-leden in het district. De overigen, 9 dr en 54 rr, zijn gekozenen van de VHP. Er zijn maar 3 dr-leden van de vorige regeertermijn herkozen.

De dr-leden legden de eed/belofte af in handen van minister Dikan. Bij de rr-leden geschiedde de beëdiging door districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe. Dikan vroeg de pas beëdigde districtsraadsleden om, in voetbaltermen gezegd, noemt “het middenveld” te zijn van het district. De dr-leden moeten de informatie halen bij de ressortraden om het vervolgens bespreekbaar te maken bij het districtsbestuur, zodat het verder gekanaliseerd wordt naar de assembleeleden en de regering voor uitvoering.

Hij adviseerde hen om te werken aan districts-verordening zodat het district zelfvoorzienend kan zijn. Dc Kurban heeft de regionale volksvertegenwoordigers opgeroepen hun uiterste best te doen voor de ontwikkeling van het district. Nickerie is volgens haar het district voor de toekomst, door de hulpbronnen die in dit district voorkomen.

Het Centraal Hoofdstembureau heeft de uitslag in juni vastgesteld, terwijl het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag bindend heeft verklaard. Het is een wettelijke verplichting om na het bindend verklaren van de verkiezingen, binnen 30 dagen de gekozen parlementariërs en districts- en ressortraadsleden te installeren. Een taak die is weggelegd voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

 


Wednesday 05 August
Tuesday 04 August
Monday 03 August