OM verdenkt Van Trikt van 7 strafbare feiten
15 Jun 2020, 06:57
foto


Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ex-governor Robert van Trikt van zeven strafbare feiten. Uit de dagvaarding die aan hem is uitgebracht, blijkt dat hij onder meer verboden handelingen zou hebben verricht en/of besluiten zou hebben genomen, die tot ernstige financiële schade voor de Staat Suriname hebben geleid. Een snelle optelsom van betaalde bedragen loopt op tot in de miljoenen euro’s, Surinaamse en Amerikaanse dollars. In sommige gevallen zou Van Trikt mogelijk eigen voordeel hebben opgedaan of zouden zijn handelingen hebben geleid tot een valselijk beeld van gepleegde valuta-interventies.

Van Trikt wordt als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verdacht van het plegen van de strafbare feiten alleen, tezamen en in vereniging met Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, Hans Buysse managing partner van de Clairfield Belgium NV en Gillmore Hoefdraad als minister van Financiën. De meeste van de delicten zouden zijn begaan tussen maart en december 2019; enkele lopen door tot zelfs mei 2020. 

De ex-governor heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht, waaronder valsheid in geschrifte. Zo zou Van Trikt aan directieleden en/of medewerkers van de moederbank “de opdracht hebben gegeven en/of opzettelijk geïnstrueerd valselijk althans in strijd met de werkelijkheid” een document op te stellen over valuta-interventies gepleegd tussen maart en juli 2019. Zij moesten andere totaal bedragen “noteren in ieder geval doen opnemen” in de statistieken of tabellen over de valuta-interventies. Bijvoorbeeld voor juli 2019 is 6.300.300 euro aangegeven in plaats van het werkelijke geïnverteerde bedrag van15.917.300 euro.

Overeenkomsten eigen bedrijf
Als aandeelhouder en eigenaar van het gebouw Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV, zou Van Trikt zijn eigen bedrijf consultancyklussen hebben toegeschoven. Hij zou verschillende contracten met zijn managing partner Angnoe hebben getekend. Zij kwamen een bedrag van US$ 177.000 overeen als te zijn vergoeding voor verschillende projecten, terwijl in andere gevallen uur- of maandtarieven werden afgesproken. Hiervoor betaalde de CBvS de voorschotten in SRD uit.

Er is in deze geen openbare besteding gehouden of advies ingewonnen bij de juridische afdeling van de moederbank. De “beginselen van goed bestuur zijn niet acht genomen bij het aangaan van de overeenkomsten”, stelt het OM. Van Trikt heeft niet gewaakt voor belangenconflict en -verstrengeling en “in strijd gehandeld met zijn geboden onpartijdigheid of onafhankelijkheid” als bankpresident. Het OM ziet hierin een overtreding van de Anti-corruptiewet.

Aankoop onroerend goed
De vervolging verdenkt Van Trikt ook van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Er is onroerend goed, waaronder zeventien panden gekocht die “niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bedrijfsvoering” van de CBvS. Een totaal bedrag van 105.000.000 euro ging hiermee gemoeid; “althans een ander in Surinaamse dollars equivalent bedrag te weten een totaal van SRD 869.055.000”. Van Trikt verleende autorisatie, gaf de opdracht om het geld voor de koop van de panden te betalen aan het ministerie van Financiën. Het OM vindt dat het geld oneigenlijk is aangewend; het is onttrokken aan de bestemming waarvoor het nodig was.

Vermeende witwaspraktijk
Volgens de aanklacht zal Van Trikt, alleen, tezamen en in vereniging met Buysse en Angnoe zich ook moeten verdedigen voor een vermeende witwaspraktijk. Het gaat hier om de aankoop van een Range Rover, waarvoor een voorschot van 90.900 euro is betaald. En betalingen in euro’s en Amerikaanse dollars zijn tussen mei en december gedaan. 

Een andere verdenking betreft de aankoop van een Range Rover, waarvoor de verdachte Van Trikt een leenovereenkomst heeft laten antidateren door een bankmedewerker. Die moest 19 augustus 2019 in plaatst van 13 januari 2020 schrijven in de overeenkomst, “in ieder geval doen opnemen en het alzo doen voorkomen dat vermelde leenovereenkomst tijdig althans vooraf aan de levering van voormeld voertuig was opgemaakt”, staat in de dagvaarding. (red: het is vooralsnog niet duidelijk op te maken uit de dagvaarding of het om dezelfde auto gaat of een andere Range Rover.)

Contracten voor miljoenen euro’s gesloten 
Volgens het OM heeft Van Trikt als governor tezamen en in vereniging diverse contracten voor miljoenen euro’s gesloten met het Belgische bedrijf Clairfield Benelux NV en/of Buysse. De vervolging geeft aan dat er bij vier projecten geen noodzaak en gegronde reden aanwezig was voor het sluiten van de overeenkomsten. De inhoud en strekking van hiervan zijn niet conform de taakstelling van de CBvS, zoals de Bankwet die aangeeft. 

Een kleine optelsom wijst uit dat een bedrag van ongeveer 3.710.620 euro is overeengekomen als te zijn vergoeding voor de consultancydiensten voor vijf projecten. Van dit bedrag is reeds 2.471.000 euro aan voorschot betaald - zelfs voor een project waarvoor het totaal eindbedrag in euro's nog bepaald moet worden. Orion mocht volgens die overeenkomsten enkele werkzaamheden uitvoeren en kreeg daar dik voor betaald.

Opnieuw tot dagvaarding overgaan
De zaak Van Trikt stond voor 4 juni voor de eerste maal op de rol. Zijn raadslieden hebben zijn dagvaarding aangevochten, echter zonder succes. Zij vroegen de kantonrechter ook om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. De rechter heeft op 8 juni het verzoek in zijn geheel gemotiveerd verworpen. De raadslieden zijn hiertegen in hoger beroep gegaan.

Door een bezwaarschrift tegen de dagvaarding in te dienen is de eerste dagvaarding van rechtswege komen te vervallen. Met de beslissing van de kantonrechter op het bezwaarschrift, kan het OM opnieuw tot dagvaarding overgaan. Van Trikt is op 21 januari 2020 - ruim tien maanden na zijn aantreden, formeel met ontslag gegaan. Het onderzoek naar zijn handelingen in de strafzaak rond vermeende malversaties bij CBvS is op 3 februari aangevangen. Hij werd op 6 februari in verzekering gesteld en het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem werd op 14 februari geopend. In deze zaak is de verdachte Angnoe ook aangehouden.

Het OM diende op 23 april een vordering in bij de Nationale Assemblee om de derde verdachte: Hoefdraad als politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook vervolgd kan worden. Het parlement wees dit verzoek op 19 mei af.
Advertenties