OKB-voorzitter: Verklaring missiehoofden 'misleidend en grof'
30 May, 05:40
foto
Het inleveren van stemkisten bij het hoofdstembureau van Wanica te Lelydorp. (Foto: Raoul Lith)


De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft met verbazing kennisgenomen van een bericht over missiehoofden van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk over de verkiezingen in Suriname. "Wij hebben nooit een EU-missie hier geaccrediteerd. Zij zijn uitgenodigd geworden, maar ze hebben geweigerd omdat ze niet konden komen. Dit artikel is een grote misleiding voor het volk van Suriname. Er is nooit een EU-missie van deze verkiezingen hier geweest," benadrukt de OKB-voorzitter tegenover Starnieuws. 

EU heeft niks waargenomen hier en was niet geaccrediteerd. "Het is een schande dat de EU zich zo gedraagt. Ik wil hierbij echt stellen dat Suriname dit niet zal accepteren. Wat mij betreft hoeft de EU nooit meer hier te komen. In 2015 was zij er en heeft zich toen ook misdragen. En deze keer is ze niet gekomen. Ik wil het herhalen. EU-waarnemers zijn niet naar Suriname geweest om waar te nemen in deze verkiezingen," benadrukt Van Dijk-Silos. 

De OKB-voorzitter zegt begrepen te hebben dat de Franse ambassadeur Antoine Joly zogenaamd de waarneming namens de EU heeft gedaan. "Dit vind ik heel ernstig want het is bedrog omdat uitsluitend de Franse ambassade geaccrediteerd is geweest, zonder een aanhangsel dat EU heet. Het is een schande, wij gaan het niet accepteren. Ik ga een klacht indienen bij de minister van Buitenlandse Zaken om haar stem te laten horen zoals het gebruikelijk is in de internationale wereld. De EU kan dit niet doen. Het volk misleiden. Dit is bedrog en een organisatie als de EU onwaardig. Dit accepteert het OKB absoluut niet", laat Van Dijk-Silos optekenen. 

EU doet met de verklaring voorkomen alsof EU in Suriname formeel op een missie was. De OKB-voorzitter vindt dat het EU bemoeit in Surinaamse aangelegenheden vanuit de verte "en ook nog liegt dat ze hier was". Van Dijk-Silos doet een beroep op eenieder om deze mening van de EU te verwerpen. "We zijn een waardig land. Wij zijn een onafhankelijk land. We zijn niet gekoloniseerd. Wij zijn niet afhankelijk van Frankrijk of de EU". 

In de verklaring van de EU en het Verenigd Koninkrijk wordt de hoop uitgesproken dat de voorlopige resultaten van de op 25 mei gehouden verkiezingen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. Het Surinaams electoraat heeft recht op een proces waarbij de bevoegde autoriteiten de resultaten op een transparante en tijdige manier presenteren. De missiehoofden zeggen zich aan te sluiten bij de waarnemingen in de voorlopige verslagen van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Caricom. “We hebben de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2020 van nabij gevolgd en het daaropvolgende proces van tellen en tabelleren van resultaten.” 

De OKB-voorzitter merkt op de EU ook zo leugenachtig is geweest door aan te geven dat er geen gezamenlijke delegatie hier was. Alleen ambassadeur Joly is uitgenodigd. "En als een waarachtige bedrieger heeft hij nooit aangegeven dat hij als EU ook waarnam, want dan hadden wij hem gezegd dat hij niet geaccrediteerd zou worden. Hij zou geen enkele bevoegdheid hebben en zou niets kunnen doen omdat EU formeel geweigerd heeft. Ze heeft gezegd dat ze geen behoefte heeft aan een missie want wij hebben al jarenlang goede verkiezingen. Het is natuurlijk pijnlijk wanneer andere organisaties aangegeven hoe transparant alles gegaan is, dat deze figuren uit Europa denken dat wij 'Uncle Tommy's' hier zijn om die rotzooi te pikken," stelt Van Dijk-Silos. 
Advertenties