NDP zegt ook af voor VES-debat vanavond
20 May, 16:44
foto
Enkele belangrijke kerngegevens die tijdens het debat als leidraad gehanteerd kunnen worden. De discussie begint om 20.00 uur.


De NDP heeft vanmiddag ook afgezegd voor het 'Economisch Debat 2020' van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Dit debat wordt vanavond gehouden via Apintie TV. Op basis van opiniepeilingen van IDOS in februari zijn 4 partijen geselecteerd en uitgenodigd voor het debat: de NDP, VHP, ABOP en de NPS.  

De VES houdt traditioneel voorafgaand aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei het debat. Het uiteindelijke doel van het debat is de kiezer in staat te stellen de inhoud en de gevolgen van het financieel-economisch beleid van de politieke partijen beter te begrijpen en te beoordelen, om uiteindelijk een onderbouwde zakelijke keuze te kunnen maken op 25 mei. 

De politieke partijen hebben het kader meegekregen over de minimaal te bespreken thema’s: 
1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap, welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei. 
2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging overheidsinkomsten en verlaging uitgaven; 
3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatsschuld; 
4. Sociaal beleid, Volksgezondheid, Pensioenbeleid. 
5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering, capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma; Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van Covid-19 op het economisch herstel. 
Advertenties