Covid-19: Momenteel 576 personen in quarantaine
16 May 2020, 02:12
foto


Jerry Slijngard, coördinator van NCCR, deelde op de Covid-19 update vrijdag mee dat zondag een KLM-vlucht komt uit Nederland. Van de 23 gestrande personen personen in India, zijn slechts 11 personen vervoerd naar Nederland. De rest van de mensen wordt gevraagd om contact op te nemen met de ambassade in India. Vóór de verkiezingen verwacht Slijngard na zondag geen repatriatievluchten.  Dit heeft ook te maken met het aantal quarantaine faciliteiten. Op dit moment zijn 576 personen in quarantaine. De grenzen zijn nog steeds gesloten. De Covid-19 maatregelen blijven gelden totdat de president andere orders geeft, zei Slijngard. 

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme heeft diverse overlegmomenten gehad met onder andere importeurs, exporteurs, distributeurs, de Centrale Bank van Suriname om de prijzen van goederen beheersbaar te houden. Er is een lijst met strategische goederen ontwikkeld om de samenleving tegemoet te komen. Dit deelde directeur Toerisme, Rachel Koningsbloem-Pinas mee. Het ministerie gaat na hoe de particuliere sector ondersteund zal worden in de coronacrisis. Er worden maatregelen tijdens het overleg besproken over de reguliere bedrijfsvoering, waarbij rekening gehouden dient te worden met de nieuwe situatie waarin er een constante dreiging van het Covid-19 virus is.

Districtscommissaris Mike Nerkust deelde mee dat naast de vergunning er ook Covid-maatregelen die in acht genomen moeten worden, toegevoegd zullen worden waaraan ondernemers zich moeten houden. Het gaat om bedrijven en openbare vermakelijkheden, sportscholen, supermarkten en hotels. Vanaf maandag kunnen de regels opgehaald worden bij de districtscommissariaten. De regels zijn al geldig. Vanaf juni zal er controle uitgevoerd worden op de naleving. De regels moeten ook zichtbaar zijn voor het publiek. 

Vanaf maandag worden ook gesprekken gevoerd met houders van casino's, nachtclubs en de organisatie van sekswerkers. De komende week zal de Centrale Markt gefaseerd worden opengesteld. Recreatieoorden zijn nog gesloten. Er zijn ook gesprekken gaande met de bushouders. Er moet nog steeds rekening worden gehouden met Covid-19. Daarom zal ook gekeken worden naar de bezettingsgraad van bedrijven die hun deuren weer openen voor het publiek. 


Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November