VHP presenteert Wederopbouwprogramma; crisis enorm
15 May, 00:38
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi geflankeerd door Stanley Raghoebarsing (links) en Marten Schalkwijk. 70 deskundigen uit binnen- en buitenland hebben gewerkt aan het Wederopbouwprogramma. (Foto: René Gompers)


De VHP heeft beknopt haar Wederopbouwprogramma (WOP) gepresenteerd. VHP-voorzitter Chan Santokhi merkt op dat de problemen op dit moment zo groot zijn dat welke regering ook komt, er heel veel tijd nodig zal zijn om enige stabilisatie te bereiken. De oranjepartij heeft uitgerekend dat zij met de WOP het land in drie fasen uit de crisis kan halen. VHP is bereid samen te werken met gelijkgestemde partijen. 

“Er zijn een heleboel dingen opgenomen in het plan,” deelt Santokhi aan het begin van de persconferentie donderdag mee. Hij somt enkele op. Het verminderen van de loon- en inkomstenbelasting voor meer dan 50 procent, de afschaffing van grondhuur, dat het systeem van erfpacht terugkomt en dat de mogelijkheid komt om grondhuur om te zetten in eigendom. Jongeren gaan bij wet vanaf 18 jaar aanspraak maken op een stukje bouwkavel. De pensioenen zullen waardevast gemaakt worden om met de koersschommelingen mee te kunnen. Er is een Wet Investeringsfonds voorbereid. Investeerders en bedrijven kunnen bepaalde tegemoetkomingen verwachten zoals belastingvrij importeren van grondstoffen en bepaalde materialen en belastingvrije periodes. 

Het plan is samen met 70 deskundigen uit binnen- en buitenland samengesteld, een deel van hen is niet eens verbonden aan de partij, deelt Santokhi mee. Stanley Raghoebarsing en Marten Schalkwijk hebben tijdens een persconferentie over het WOP, korte presentaties verzorgd. In de eerste fase, de eerste 100 dagen tot 6 maanden, gaat men aan crisisbeheersing doen. In de tweede fase (6 maanden tot 24 maanden) aan stabilisatie. De derde fase is de groeifase. Santokhi benadrukt dat het plan “samen met gelijkdenkende partijen” uitgevoerd zal kunnen worden. Goed bestuur en sterke partnerschappen zijn nodig om de economie en andere facetten behoorlijk te herstellen. 

Op de persconferentie is veel aandacht besteed aan de economische kant van de eerste fase. De schuldenlast van de overheid is een groot probleem en zijn een grote uitdaging, geeft Raghoebarsing aan. De rente op leningen is SRD 1 miljard, de aflossingen SRD 1,4 miljard, subsidie aan de EBS SRD 950 miljoen, sociale uitkeringen en pensioen suppleties SRD 850 miljoen, onderwijssubsidies SRD 950 miljoen, gezondheidszorg SRD 400 miljoen. De oranjepartij is voorstander van het herschikken van de binnen- en buitenlandse schulden en bezuiniging op bepaalde gebieden. Er is ook al een plan samengesteld hoe dit voor mekaar te krijgen. Er is aangegeven dat iedereen die het plan in zijn geheel wil inzien, contact mag maken met de VHP. 

René Gompers

U kunt de presentatie van het WOP hier downloaden. 
pdf-icon.gif Presentatie_Wederopbouwprogramma_VHP.pdf                
Advertenties