Regering waarschuwt mensen die valutawet overtreden
04 Apr, 12:37
foto


Tegen personen die zich schuldig maken aan het overtreden van de valutawet, zal er stringent worden opgetreden. Dit maken de ministers van Handel, Industrie & Toerisme en Justitie & Politie bekend. 

In de afgelopen periode hebben diverse klachten vanuit de samenleving de ministeries bereikt over het niet naleven van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
• De ministeries wensen de samenleving erop te attenderen dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (S.B. 2020 no.73) is afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname en reeds op 25 maart 2020 inwerking is getreden.

• Op grond van deze wet zullen er stringente maatregelen  worden getroffen tegen allen die zich schuldig maken aan de overtredingen genoemd in deze wet. 

• Het optreden zal ook gericht zijn op individuen die zich langs de openbare weg schuldig maken aan het illegaal verhandelen van vreemde valuta.