Living in Real Time
04 Apr, 08:51
foto


De tweede significante olievondst is een welkome opsteker voor de Surinaamse economie op lang termijn. Echter staat daar tegenover de aangepaste CCC+ rating van Standard and Poor's voor Suriname. Vrij vertaald houdt deze rating in, dat de overheid de komende periode moeilijk aan haar betaalverplichtingen zal kunnen voldoen.

De olievondst zal de huidige economische situatie niet direct veranderen. Evenmin heeft de valutawet positieve invloed gehad op de situatie. Grote productiebedrijven van voedingsmiddelen hebben immers publiekelijk aangegeven dat zij door de fluctuerende USD koers genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen. Prijzen bij detailhandelaren zijn even hoog gebleven, ondanks deze een dalende trend zouden moeten vertonen.

Aardolieprijzen zijn wereldwijd gekelderd, maar aan de pomp worden dezelfde hoge prijzen gehanteerd. Dit zijn feiten waarmee de burger dagelijks wordt geconfronteerd.

Iedere Surinaamse burger heeft wel een moment van euforie bij significantie olievondsten. Een moment waarbij een gevoel van trots overheerst. Een moment waarbij wij weten dat er een toekomst zal zijn voor volgende generaties. Maar de vele miljoenen die wij daardoor gaan verdienen, zullen geen directe invloed hebben op de huidige economische situatie.

De realiteit is dat de economische situatie er momenteel somber uitziet. Dat wil niet zeggen dat ik een doemdenker ben. Dat wil zeggen: ‘’Living in Real Time’’ .

Think about it!

Vishal V. Nathoeni


Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May