VSB: Crisiswet over Covid-19 moet breed draagvlak hebben
01 Apr, 06:14
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vindt dat er een goede discussie moet komen over de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19. Zeker omdat fundamentele rechten van burgers beperkt zullen worden. Over deze wet moet er brede discussie komen, waarbij de sociale partners alsook het maatschappelijk middenveld betrokken moet worden, zoals het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Dit zegt VSB-voorzitter Bryan Renten in gesprek met Starnieuws. 

In De Nationale Assemblee moet er een eerlijke discussie komen tussen oppositie en coalitie. Beide groepen hebben verantwoordelijkheid in deze te dragen, stelt Renten. Hij merkt op dat er voldoende controle moet zijn ingebouwd. Op basis van deze wet is nog niet bekend om welke maatregelen het gaat. Deze moeten vooraf duidelijk zijn. De werking van de wet moet beperkt in tijd zijn en dat is nu niet het geval. In elk geval moet machtsmisbruik worden voorkomen. Deze waarborgen moeten in nadere regels worden vastgelegd. 

Renten merkt op dat er nog geen vooruitzichten zijn hoelang de Covid-19 pandemie zal duren en hoe erg het zal worden. Het is noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. Omdat het gaat om inperken van burgerrechten, is het belangrijk dat zaken eerlijk en transparant zijn. "De regering moet geen blanco cheque krijgen", stelt Renten. Hij zegt dat juristen zich ook moeten uitlaten of de huidige wetgeving genoeg ruimte geeft om speciale maatregelen te treffen. Als dat niet zo is, moet gekeken worden naar deze wet. 

"Wij blijven op onze hoede. De regering heeft in ieder geval in de afgelopen periode aangetoond dat ze niet altijd even transparant is. Ook het parlement is niet even transparant. Op het moment dat de regering of de coalitie dit wetsproduct zou doorvoeren zonder de brede discussie te voeren, zonder aan te geven welke Staatsbesluiten nog worden geslagen op welk gebied, dan word ik onmiddellijk argwanend. Als de overheid werkelijk transparant is en niets te verbergen heeft, moet ze nu al kunnen aangeven welke maatregelen er genomen zullen worden," zegt de VSB-voorzitter. 

Renten zegt dat als hij merkt dat de overheid bijvoorbeeld tegoeden bij banken wil benutten ter financiering van de bestrijding van Covid-19, dan gaat de VSB zich wel ertegen protesteren. Als zaken goed aangepakt worden, transparant zijn, iedereen erbij wordt betrokken, de wet doet waarvoor ze is bedoeld, het niet gaat om machtsmisbruik, een beperking heeft en niet oneindig zal doorlopen, dan kan de VSB zich wel in terugvinden. 
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January