ASRA bezorgd over afschaffing 6% commissie door KLM
31 Mar 2020, 06:45
foto


De Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) vindt het niet in de haak dat de KLM de 6% commissievergoeding van de Surinaamse reisagent wil schrappen per 1 mei. Afhankelijk wilde de luchtvaartmaatschappij vanaf 1 april geen commissie meer geven, maar in een gesprek met ASRA is dit besluit met een maand verschoven. Het bestuur van de ASRA voert nog gesprekken met de KLM in de hoop een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Het bestuur onder leiding van Riaz Mohamedjoesoef zal ook ontvangen worden door minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie over deze aangelegenheid.

In een onderhoud werd de verslechterde financiële situatie van de KLM aan de ASRA voorgehouden als gevolg van Covid-19 en de maatregelen die de luchtvaartmaatschappij wenst te nemen om de kosten te drukken. Eén daarvan is het schrappen van de commissie. De ASRA heeft als reactie hierop benadrukt dat niet alleen de KLM in financieel zwaar weer is vanwege Covid-19, maar ook de reisagenten. Vanaf 14 maart is het luchtruim van Suriname gesloten en hebben de reisagenten sindsdien NUL inkomsten. Er is ook geen zicht op een sociaal vangnet voor de reissector, waardoor reisagenten uitsluitend aangewezen zijn op hun reserves. Afhankelijk van de duur van deze situatie zullen enkele reisagenten wellicht hun personeel moeten ontslaan, terwijl het gevaar van sluiting van bedrijven niet ondenkbaar is.

Het is voor de ASRA daarom onbegrijpelijk dat de KLM juist in zo een kritische fase voor de branche en het gehele land in het algemeen, met zo een voornemen komt, dat verstrekkende economische en sociaal maatschappelijke gevolgen zal hebben voor de ASRA, los van het feit, dat de nationale wetgeving, waarvan de ASRA bescherming geniet, ingevolge artikel 4 lid a van onze Grondwet (S.B. 1987 no. 116, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B. 1992, no. 38), niet ter zijde kan worden geschoven door een dergelijk besluit van de KLM. 

De ASRA-leden hebben dan ook unaniem gesteld in deze tijd en onder de huidige omstandigheden niet te kunnen meewerken aan enig voorstel dat hun inkomsten verder doet afnemen. De reisagenten benadrukken ook dat het niet aan hen is gelegen het Staatsbesluit te amenderen of beëindigen, maar dat zulks het prerogatief is van onze Regering; dit laatste wordt ook door de KLM vertegenwoordiger onderschreven met respect voor het Staatsbesluit, maar deze is van mening dat een overeenstemming tussen de beide partijen - airline en reisagenten - de regering makkelijk maakt het Staatsbesluit wederom ter discussie te stellen.

De ASRA wijst eveneens op het sneeuwbal effect dat dit besluit zal hebben waarbij al de overige airlines, die tot dusverre hebben getoond geen moeite te hebben met het Staatsbesluit, aanleiding zullen vinden dezelfde weg op te gaan als de KLM. Overbodig hierin is te stellen dat de commissievergoeding de belangrijkste bron van inkomen is die de reisbureau branche in stand houdt en arbeidsplaatsen garandeert. 
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October