Abdoel: Wet brengt onrust bij rose maffia
26 Mar 2020, 14:00
foto
Amzad Abdoel, initiatiefnemer wet.


"De wet brengt ook geen onrust binnen de samenleving," vindt NDP-fractieleider Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. De samenleving is volgens hem content ermee. "De wet brengt onrust bij de rose maffia die via de banken, de cambio’s en anderen dat hele valutaverkeer van het land in handen had. De wet komt het volk tegemoet. De wet brengt nu ook naar boven welke actoren zich niet aan bestaande wetten hebben gehouden. De wet brengt transparantie wat nu door de wereld wordt geëist. De wet brengt ordening en structurering. De wet brengt verlichting voor het volk en het toezichtorgaan fungeert alleen als een ondersteuning om die doelen te realiseren," zegt Abdoel. 

Abdoel zegt via de media kennis genomen te hebben van de brief die governor Maurice Roemer naar de president Desi Bouterse heeft geschreven.  "Als initiatiefnemer heb ik met aandacht gelezen wat de zorgpunten zijn van de governor. Hij geeft aan dat de CBvS niet gehoord is. Wij willen bij deze aangeven dat bij de voorbereiding de CBvS tot twee keren toe is uitgenodigd. Bij een ontwerpwet worden niet alleen de artikelen van een ontwerp besproken maar de totale gedachte achter het ontwerp. De gedachte om koersopdrijving en prijsopdrijving radicaal te bestrijden en zoveel als mogelijk te elimineren is met alle actoren die aanwezig waren besproken. Ik heb een simpele vraag voor governor. In de bankwet met name artikel 9 lid 1 staat duidelijk verwoord dat de bank tot taak heeft het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname. 'Hoe is aan deze functie inhoud gegeven na de situatie van koersopdrijving is ontstaan'?"

"Ik begrijp de bezorgdheid van de governor ook niet dat het toezicht van de bank onderuit wordt gehaald. De huidige wet is in geen enkel opzicht in strijd met het toezicht zoals beschreven in de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen artikelen 13 tot en met 22 of de Wet Toezicht op Geldwisselkantoren artikelen 17 tot en met 26. De wet komt ook niet op gespannen voet met de Bankwet, de Deviezenwet (trouwens de Deviezenwet is aan de kant geschoven met een Algemene beschikking, anders waren we ook niet in deze situatie belandt) of de Wet Herleiding en Vernoeming van de Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar. Ook dat is door onze juristen bekeken. Wij kijken volgaarne wat de tegenstrijdigheden zijn en tussen welke artikelen en leden."

Abdoel zegt het eens over te zijn dat bij de repatriatie niet concreet aangegeven is dat de middelen omgezet moeten worden door de bank in SRD, maar indien de bank dat wenst kan dat ook via de Deviezencommissie middels een beschikking. "Zelfs repatriëring hoefde niet vastgelegd worden in een wet indien het optreden en beleid de afgelopen decennia correct waren geweest. Maar wij hebben het gedaan omdat het een must is. 
De bezorgdheid ten aanzien van artikel 3 lid 2 is ook begrijpelijk. Echter hebben wij sterk het vermoeden dat dit artikel en lid niet goed genoeg begrepen wordt. Het gaat hier slechts om overeenkomsten waarbij er met contanten wordt betaald. In strijd met andere wetten is het echter niet," meent Abdoel. 
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February