A sari!
26 Mar, 18:40
foto


Het is genoeg… genoeg is genoeg. Wie denk je wel dat je bent? Dat jij je diepe drang naar absolute macht wederom denkt te hebben kunnen botvieren, door macht over de machtelozen nogmaals uit te vaardigen/gillen op een voor het volk bijzonder gevoelig en moeilijk moment. Wat denk je wel van jezelf? Yu na priti borsu. In jouw omgekeerde wereld weet je alles beter en probeer je keer op keer ons terug te smijten in jouw cultuur van dictatuur. Hoe durf je het…? Hoe haal je het in je hoofd om het volk van Suriname zo een onsamenhangend en smerig document op zo één arrogante wijze voor te houden?

Zorg ervoor dat jullie vanaf 23 maart 2020 alleen met SRD’s jullie buitenlandse reizen, jullie hotelkosten en jullie daggelden afmaken. In het smerige document regel je alles om het volk het zo moeilijk te maken. Voor ons is het duidelijk.

Verschillende marktpartijen zullen van tijd tot tijd met jullie omgekeerde plannen benadeelden/slachtoffers zijn van jullie splijtzwampraktijk. Probeer ons maar tegen elkaar uit te spelen. Door hen tegen ons als politiek platform te gebruiken. Volgens jou was je goed bezig. Weet je waarom we problemen hebben vandaag de dag? Jullie anti-ontwikkelingsbeleid en de nieuwe richtlijnen aan het volk en de Centrale Bank van Suriname in de wet, staan in sterk contrast met de liberalisering en de functie van de bank zoals wij die kennen. Dat van een onafhankelijke instituut, sterk en gedreven, dat wetenschappelijk uit de gegevens en handelingen van de financiële markt de wisselkoers noteert.

Ze worden/zijn nu meer een politiek instrument tegen internationale afspraken in. In een gezonde normale wereld zijn het de marktpartijen die via de oeroude wetmatigheden van vraag en aanbod de prijs aan ons kenbaar maken als die transparant is. De huidige machthebbers, ze hebben de wisselkoers letterlijk en figuurlijk gefokt. Ze waren instaat tien jaar lang begrotingstekorten opeen te stapelen.

 Ze hebben de flow van dollars omgebogen naar één omgekeerde wereld. Dit had je moeten verwachten. Je financiert monetair voor bijkans SRD 5 miljard. Je gaat ongevraagd in kasreserves. En fokt de staatsschuld naar 2,5 miljard dollar. Wie denk je wel dat je bent? En je misleidt de Centrale Bank van Amerika door gemaakte afspraken niet na te komen. Een leger zonder munitie is geen leger en zal capituleren. Naar analogie van deze kunnen we gerust noteren dat een Centrale Bank zonder vreemde valuta zal imploderen en exploderen

Ay, a sari

John van Coblijn


Saturday 28 March
Friday 27 March
Thursday 26 March