DSB-deuren dicht; bond Hakrinbank nog in actie
26 Mar 2020, 00:00
foto
Steven Coutinho, CEO van DSB


De leiding van De Surinaamsche Bank (DSB) en de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) vinden dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren tegenstrijdigheden bevat, waardoor het niet mogelijk is het werk naar behoren uit te voeren. De HWO was dinsdag in actie gegaan, waarna deze overgenomen is door de directie. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) adviseerde haar leden om de deuren van banken te sluiten. Vandaag wordt de dienstverlening hervat, behalve door DSB. De directie van Hakrinbank betreurt het dat de staking van de bond niet wordt opgeheven. 

Algemeen directeur van DSB, Steven Coutinho, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de wet rechtsonzekerheid creëert. Omdat een aantal zaken niet duidelijk is, kan de directie de werknemers niet instrueren hoe bepaalde transacties moeten plaatsvinden. Hierdoor weten werknemers niet hoe te handelen en wat aan klanten gezegd moet worden. Hoe moeten transacties in vreemde valuta plaatsvinden en mag er nog een fee in US-dollar en euro gevraagd worden, zoals dat gebruikelijk is bij de bank. De wet is vatbaar voor verschillende interpretaties omdat bijvoorbeeld een definitie voor transactie ontbreekt, legt de bankier uit. Hoe moeten overmakingen in deviezen plaatsvinden, vraagt hij zich af. 

Coutinho zegt dat hij blij is dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, de SBV later op de dag ontvangt. "We hebben guidance nodig om met deze wet te kunnen werken", voert de bankdirecteur aan. Hij merkt op dat er heel goede elementen zijn in de wet, maar er zijn ook bepalingen die volgens hem absoluut niet kunnen. De SBV is niet gekend in wat er geworden is van de wet. Hij is blij dat er een constructief gesprek is geweest met de leiding van De Nationale Assemblee. Vrijdag wordt er verder om de tafel gezeten. "Maar intussen is de wet in werking getreden, en wet is wet, maar voor ons niet uitvoerbaar. Om onze werknemers en de klanten te behoeden willen wij eerst duidelijkheid hebben," zegt Coutinho. 

Guno Castelen, voorzitter van HWO, laat optekenen dat de bond, in overleg met C-47, in actie is gegaan. De amendementen in de wet moeten op tripartiete basis gevoerd worden. Nu is alleen gesproken met de werkgevers, terwijl de vertegenwoordigers van de werknemers niet gekend zijn. In de uitvoering moeten de werknemers met deze wet werken. Castelen zegt dat dispensatie is verleend aan de ICT-medewerkers in verband met de voorbereiding van de totale lockdown in de strijd tegen Covid-19. Medewerkers die de salarisverwerking doen, ATM-aanvullingen en internationale overmakingen hebben vrijstelling. Voor het overige is het actieparool niet gewijzigd. In de ochtend is er een beraad met de overige bonden van de financiële sector, waarbij een standpunt ingenomen zal worden. 

"We hebben een beroep gedaan op de vakbond bij Hakrinbank om de actie op te schorten. Aan ons is aangegeven dat het een actie van de C-47 bonden is in de financiële sector en dat eerst afstemming binnen dat verband moet plaatsvinden," zegt CEO Rafiek Sheoradj Panday van de Hakrinbank aan Starnieuws. Hij zegt dat later op de dag de HWO zal meedelen wat het standpunt is, maar de actie is niet opgeschort. 
Advertenties