Column: Vervaldatum DNA eerder dan gepland
10 Mar, 00:59
foto
Oppositieleden kunnen het vaak niet opbrengen om aanwezig te zijn in 's lands vergaderzaal bij de stemming. Vaak zijn er slechts enkele oppositieleden in de zaal, die de race kunnen volhouden.


De Nationale Assemblee (DNA) is kampioen in laat beginnen met vergaderingen. Meestal komt het omdat er geen quorum is of omdat de regering niet met de afgesproken formatie aanwezig is. Of de huishoudelijke vergadering heeft langer geduurd dan gepland. Ook de schorsingen zijn meestal heel lang. Het komt vaak voor dat wetsontwerpen slecht zijn voorbereid, waardoor tijdens schorsingen veel aanpassingen moeten worden aangebracht. DNA geeft als hoogste college van het land een zeer slecht voorbeeld met het zo laat beginnen van de vergaderingen. Maandag was het weer raak. Een vergadering die voor 11.30 uur was uitgeschreven, ving pas aan om 14.52 uur. 

Wanneer een DNA-vergadering wordt uitgeschreven, zijn niet alleen Assembleeleden hierbij betrokken. Ministers, deskundigen van departementen, journalisten, personeelsleden en mensen die de vergadering willen volgen, worden gedupeerd. Laat beginnen van een vergadering, kost het land ook handenvol geld, behalve tijdverlies van velen. Wanneer de vergadering eindelijk aanvangt, wordt er zo streng gelet op de spreektijd door de leiding van het college, waardoor volksvertegenwoordigers nauwelijks hun punt kunnen maken. Het debat strandt vaak door te strakke toepassing van de opgelegde spreektijd, geschreeuw uit de zaal en onderbrekingen door de leiding. Een belangrijke interpellatie over volksgezondheid maandag met enorme kritiekpunten, is in een recordtempo afgedaan met de opmerking dat er nauwelijks iets aan de hand is. Ook erg dat zo weinig oppositieleden die geïnterpelleerd hebben, aanwezig waren. De vergadering is met een sisser afgelopen, op enkele dispuutpunten is alles in orde tussen SZF en de ziekenhuizen/medici. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons moet toch worden nagegeven. Zij heeft veel goede veranderingen aangebracht en zij heeft ervoor gezorgd dat veel wetten zijn behandeld en goedgekeurd. Waar er dringende noodzaak was, zijn er ook initiatiefwetten ingediend zodat de maatschappij verder geordend kan worden. Het realiseren van DNA TV is ook een heel goede verdienste, waardoor het publiek de vergaderingen live kan volgen. Ook de DNA-website met vooral al de wetten die geraadpleegd kunnen worden, is een verademing. Op het gebied van wetgeving en de technische versterking van DNA zijn heel goede zaken gerealiseerd. 

DNA is er niet alleen om wetten te maken, maar ook voor controle van het beleid van de regering. Indien DNA-leden (vooral de coalitie) hun belangrijkste taak, het vertegenwoordigen van het volk, beter hadden uitgeoefend, was de situatie in het land op dit moment niet zo deprimerend. Dan leefde het volk niet in zo een uitzichtloze situatie. In plaats van de belangen van het volk te behartigen, werden de handelingen van de regering vaak verdedigd. DNA is er mede debet aan dat er nauwelijks openheid van zaken wordt gegeven door de regering. Drie vergaderingen lang is gewacht op informatie van de minister van Financiën over hoe het komt dat de toezichthouder van de kasreserve, deze heeft gebruikt voor importen en koersinterventie, die toch niet heeft geholpen. Het is de leiding van DNA niet gelukt om de regering te dwingen om de informatie te geven. De positie van DNA is behoorlijk uitgehold door het eigen gedrag. 

Ik had het net over de lofprijzingen voor DNA TV, waarbij de kiezers hun vertegenwoordigers kunnen volgen. Maar luisterend naar 'de geachte leden', het wollige taalgebruik, de verkeerde klemtónen en gebrek aan enige flair in de speeches, mist de aaneenrijging van woorden haar doel. De taal van de massameetings waar uitgelegd wordt waarom de kiezers op hen moeten stemmen, is verdwenen in 's lands vergaderzaal. Het lijkt alsof het helemaal niet nodig is dat de kiezer moet begrijpen waar de wet over gaat. Er is nauwelijks sprake van een debat in het college, laat staan dat dit op een hoog niveau zou zijn. Heel jammer is het ook dat agendapunt Rondvraag steeds vervalt, waardoor dringende zaken niet kunnen worden aangekaart. Ook daar weer een beperking van de Assembleeleden. De dictatuur van de meerderheid. 

Elke coalitie neemt het op voor de regering, dat is normaal. Maar waar de regering grove steken laat vallen, daar moet er opgetreden worden. DNA-leden moeten het werk doen, waarvoor ze gekozen zijn. Dat is bijzonder weinig gebeurd als het gaat om de regering op de vingers tikken. Ook de oppositie heeft het behoorlijk laten liggen. Ze heeft het vaak niet eens kunnen opbrengen om aanwezig te zijn bij de stemming van wetten of voor de eigen moties. Waarom vechten deze mensen dan om een positie in DNA op 25 mei. Gaat het wel om de verheffende taak om de stem te zijn van het volk of heeft het te maken met de riante vergoeding, de faciliteiten en de vele dienstreizen die gemaakt kunnen worden? Deze samenstelling van DNA blijkt eerder te zijn vervallen dan de vervaldatum die bij de kandidaatstelling ingaat. Het college wordt nauwelijks meer serieus genomen en dat heeft het aan zichzelf te wijten.

Nita Ramcharan
Advertenties