APS roept op tot actie schending heilige plaatsen Pikin Poika
09 Mar 2020, 13:18
foto
De weg naar de kreek waar heilige plekken zijn van de inheemsen in Pikin Poika is open gestoten.


De Amazone Partij Suriname (APS) roept alle inheemse leiders op zich te bundelen om gezamenlijk te reageren op het gedrag van de overheid te Pikin Poika. Het dorpshoofd van Pikin Poika, Joan van der Bosch, is op 3 maart opgeschrikt door zware machines in haar dorp. Bij navraag bleek dat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zonder medeweten van het dorpshoofd, civieltechnische werkzaamheden werden uitgevoerd voor een weg in het dorp.

Ondanks dringend verzoek aan districtscommissaris en de minister om de werkzaamheden te stoppen, is met ijzeren hand de opdracht toch in uitvoering gebracht, deelt de APS mee in een persbericht. Nu is reeds bekend dat de weg aangelegd is geworden dwars door de heilige gronden waar zich tevens een oude begraafplaats bevond. Belangrijke pyiais, shamanen, liggen daar begraven. De schade is desastreus en onherstelbaar en het heeft de inheemse gemeenschap diep getroffen.
Het inheems cultuur kent een breed verscheidenheid aan zeden en gewoontes welke onder de inheemse rechten zijn beschermd. 

De APS identificeert en bevestigt bij de overheid een gedrag van een steeds brutere patroon van schending van de inheemse rechten. Bovendien wordt het traditioneel gezag op lafhartige wijze gedisrespecteerd.
Inheemse dorpen worden steeds vaker beschaamd en de APS heeft de modus oporandi van de overheid geïdentificeerd en vastgesteld. Als volgt enkele tactieken van de overheid:
- Vaker worden dorpen betreden zonder zich te melden bij het dorpshoofd
- Toegang tot dorpelingen verschaffen om die tegen het dorpshoofd aan te zetten
- Dorpsbesturen vervangen buiten de traditionele opvolgingsprocedure,
- Uitgeven van concessies zonder afstemming van het traditioneel gezag

Dorpelingen worden aangezet voor het omverwerpen van het bestaand dorpsbestuur. Het bestuur wordt buiten de traditionele procedure vervangen. Het nieuwe bestuur danst naar de pijpen van de overheid. Vervolgens wordt zo inheems grond afgepakt. De APS is een groene partij, gestoeld op inheemse principes, zegt voorzitter Theo Jubitana. APS spreekt zich heel scherp uit tegen dit onbehoorlijke gedrag van de overheid. Zij zal zich erin beijveren alle wegen te bewandelen en alle middelen toe te passen dat proces van oordeel te bevorderen. Zij zal in ernstig beraad gaan met andere inheemse leiders om de schending van onze inheemse rechten systematisch en op nationaal en internationaal niveau aan te pakken. 
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March